#24 Skam stänger vår mottagarplats – Eva Berlander möter psykologen och kollegan Ingrid Almgren Sjölander


I detta avsnitt för du höra Eva Berlander och psykoterapeuten Ingrid Almgren Sjölander prata om skillnaden mellan skam och skuld. Tillsammans sätter de ett hjärta runt begreppen och lockar oss till ansvar.
Ansvar för oss själva och de vi väljer att vara.

Välkomna på en spännande resa!