Vem är Eva Berlander?

En visionär inom interpersonell neurobiologi och kommunikation.

Om Eva Berlander 

Eva Berlander har ägnat över 30 år åt att utbilda terapeuter, företagsledare, par, grupper och enskilda individer. Hon är känd för sitt engagerande och kunniga tillvägagångssätt i terapi och föreläsningar, vilket införlivar varje session med humor, hopp och medvetenhet. Med ett passionerat intresse för vetenskapen om mänskliga relationer och hjärnan, uppdaterar Eva kontinuerligt sina kunskaper inom dessa områden. Hennes autenticitet grundar sig i att hon lever som hon lär, nära sina nära och kära, och delar generöst med sig av sina erfarenheter och brister.

Workshops och seminarier

Eva har regelbundet hållit kurser och seminarier över hela Sverige och internationellt under årtionden. Många av dessa workshops, särskilt parhelgerna, har hon lett tillsammans med sin make, Sven Berlander. Tillsammans skapar de en unik atmosfär fylld av skratt, entusiasm och allvar. När möjlighet finns tar Eva även emot par och enskilda för privata sessioner.

Utbildning och handledning

Utöver att utbilda företagsledare och anställda, handleder Eva även terapeuter i att arbeta med par. Prioritet ges till dem som väljer våra omfattande relations- och kommunikationspaket, eftersom personligt ansvar är nyckeln till glädje, positiv förändring och motståndskraft (resilience).

Grunden i interpersonell neurobiologi

Genom linsen av interpersonell neurobiologi (IPNB) lär Eva oss de kritiska sambanden mellan vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer – det som lekfullt på engelska heter: ”The Triangle of Wellbeing” ( ”välmåendets  triangel”). Hon betonar vårt medfödda behov av positiv kontakt och de fysiologiska, biologiska och psykologiska effekterna av att bli hörda, sedda och förstådda – på insidan. 

Eva framhäver hur ofta vi kommunicerar utan att försäkra oss om att det finns en mottagare. Hon understryker vikten av att vara uppmärksam på icke-verbala signaler och emotionell intelligens, inte bara på jobbet eller i terapi, utan även i vardagen hemma. Hon har myntat termen ”mottagarplatsen” som avgörande för effektiv kommunikation och att verkligen LEVA istället för att bara överleva.

Utöver problemen

Eva bjuder in oss att se konflikter och utmaningar som spännande möjligheter för utforskning och upptäckt inom oss själva och andra. Hon lär ut en integrerande dialog kallad ”att gå över bron”, en metafor för interpersonell integration, som tillåter oss att vara differentierade (oss själva) och samtidigt länkade (tillsammans) – fångat i begreppet ”MWE” (Flera ’JAG’ inom ett ’VI’). Detta tillvägagångssätt förtydligas ytterligare genom termen MINDSIGHT, en djup förståelse för vårt eget och andras sinne.

Arv och inverkan

Under de senaste 30 åren har Eva haft den stora förmånen att undervisa tusentals individer i denna ädla konst: Kommunikation kopplad till interpersonell neurobiologi. Hon har också haft den stora gåvan att få sitta på första parkett med över 1900 par (2023) i sin privata klinik. Som du säkert förstår har hon hört och sett det mesta. Idag vet hon tydligt vad som leder till positiv kontakt, goda relationer, mentalhälsa och framgång.

Som relationsexpert med många års utbildning inom Interpersonell neurobiologi (IPNB), Certifierad Imago-relationsterapeut (IRT) och Licensierad Mentaltränare guidar hon oss genom våra interpersonella möten och skapar möjligheter för ett JAG att möta ett DU. Med andra ord: hon lär oss att lyssna, bli hörda och skapa varma, respektfulla och kärleksfulla relationer. Forskningsbaserad kunskap, ansvar, vänlighet, nyfikenhet och medveten närvaro är nycklarna i hennes framgångsrika arbete.

Eva och Svenska Imagoinstitutet erbjuder hjälp med bland annat parterapi, samtalsterapi och familjerådgivning. För närvarande har Eva skrivit 6 böcker och skapat ett tjugotal insiktsfulla och berörande distansutbildningar. Hon erbjuder även en uppskattad podcast: Evas relationspodd, med visionen att skapa en bättre värld, en individ, ett par och en grupp i taget.

Svenska Imagoinstitutet AB
Vallgatan 16, Kungsbacka
Tel: 0300-13442
Mob: 0704-38 32 85
Organisationsnummer: 559038-5638

One Comment

  1. Multiinspiration
    19 mars, 2018 @ 09:44

    […] Tränare, en familjejurist som fokuserar på barnen, en utvecklingsspecialist, en sångerska, en kärleksterapeut och en multivisionär! Multi av allt, liksom. ? Jag har skrattat, gråtit, pratat, lyssnat och […]