/* */

Om Eva Brittain-Long Berlander

Läs mer om Svenska Imagoinstitutet

E-LEARNING, WORKSHOPS, BÖCKER OCH INTENSIVTERAPI.

Eva arbetar med terapeuter, företagsledare, par, grupper och enskilda individer. Hon är en mycket populär, varm och kunnig terapeut, mentaltränare och utbildare som med sin totala närvaro och gedigna kunskap, skapar trygghet, hopp, skratt och medvetenhet hos deltagarna.

Hon lär dig (er) sambandet mellan neurobiologi, kommunikation, konflikter, framgång och kärlek. Alltid med mycket fina resultat! Basen i hennes arbete är en integrerande dialog som hon kallar för ”att gå över bron”.

Svenska Imagoinstitutet vill tända din (er) hjärna genom att ge dig (er) kunskap som inifrån och ut berör ditt (ert) hjärta på riktigt!  Evas motto är:  ”vi har inga problem att lösa utan enbart ett äventyr att leva”. Ett spännande äventyr som leder dig (er) framåt.

VETENSKAP = EN VÄG FRAMÅT 

Under de senaste åren har vetenskapliga framsteg kraftigt utvidgat vår förmåga att erbjuda dramatiskt förbättrande resultat och djupare läkning för kliniska utmaningar som trauma, skam, ångest, självkritik, konflikter och oro.

Många individer och par mår dåligt. De fastnar i oro, negativa tankar och oändliga konflikter som aldrig verkar hittar sin lösning. Känslan av tomhet, ensamhet och maktlöshet har slagit rot och de överlever mer än lever i sina relationer.

Många terapeuter kämpar för att förstå den praktiska tillämpningen av komplex vetenskaplig insikt och undrar: Hur kan jag effektivt använda vetenskap för att hjälpa mina klienter? Många terapeuter önskar även tydliga verktyg gällande sitt arbete med par i kris, men vet inte hur de ska göra det på bästa möjliga sätt, då par som hamnat i konflikt sällan är mottagliga för förändring.

Även chefer och ledare kämpar med utbrändhet, konflikter på arbetsplatsen, omotiverad personal med sämre prestation som följd.

Svenska Imagoinstitutet erbjuder en mängd olika utbildningar. Tydligt och kraftfullt lär vi dig att tillämpa den senaste vetenskapliga insikten så att du  kan leda dig själv, dina par, dina anställda eller dina klienter mot ett mer integrerande och lyckligare liv.

Du får grundläggande inblick i att tillämpa Interpersonell neurobiologi (IPNB) i ditt liv och på ditt arbete. Du får även möjlighet att under utbildningens gång, lyssna på andra ledande forskare inom psykisk hälsa och framgångsrika arbetsplatser. Utöver detta får du en unik möjlighet att låta dig beröras av andras insikter då utbildningarna är fyllda av insiktsfulla kommentarer. Eva Berlander (och andra kursledare) är även med dig under hela utbildningen via kommentarer och stöd. I de flesta utbildningarna ingår en eller flera böcker samt ibland en arbetsmanual. Interpersonell neurobiologi är helt enkelt relationernas neurovetenskap!

Våra utbildningar är trots sin vetenskapliga grund inte skrivna eller kommunicerade med ett akademiskt språk. Istället är de personliga och enkla. Basen i vårt arbete är kommunikation som leder framåt.

Varmt välkommen/välkomna på en spännande resa!

 

Läs mer om Eva Berlander

Eva arbetar med terapeuter, företagsledare, par, grupper och enskilda individer.

Hon är en mycket populär, varm och kunnig terapeut och föreläsare som med sin totala närvaro och gedigna kunskap, skapar trygghet, hopp, skratt och medvetenhet hos deltagarna. Eva har ett brinnande intresse för forskningen om mänskliga relationer och den mänskliga hjärnan och uppdaterar hela tiden sina kunskaper inom detta ämne. Hennes självklarhet i arbetet kommer av att hon lever som hon lär tillsammans med sina närmaste och hon delar frikostigt med sig av sina erfarenheter och tillkortakommanden.

I snart 30 år har Eva regelbundet hållit kurser och seminarier för terapeuter, företagsledare, par, grupper och enskilda från hela vårt avlånga land och utomlands. Ibland håller hon utbildning tillsammans med sin man Sven Berlander.
Tillsammans inspirerar de till nytänkande och skapar en speciell atmosfär av entusiasm, skratt och allvar. I mån av tid, tar Eva emot par och individer för egna sessioner. Förtur ges till dem som väjer att ta online utbildningen: att leva istället för att överleva – interpersonell neurobiologi, den stora bilden och ”jobba” på hemmaplan, då eget ansvar är en nyckel till nytt. Eva utbildar och handleder även terapeuter i konsten att arbeta med par.

Genom linsen av Interpersonell neurobiologi lär hon oss att se sambandet mellan vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer: triangeln av välmående och hälsa.

Hon lär oss se vikten av att vi i grunden är gjorda för kontakt; att vi behöver varandra och att vi är helt beroende av att bli hörda, förstådda och sedda. Vi upplever varandra fysiologiskt såväl som psykologiskt vilket är viktigt att förstå när vi kommunicerar. Trots detta så pratar vi ofta utan att veta om där finns en mottagare eller inte. Eller som Eva säger: vi går runt i våra ”Armanikostymer” av försvar, i en dans där ingen lyssnar. Vi fokuserar för mycket på det verbala och glömmer lätt kroppens signaler och dess emotionella visdom. Vi gör detta både på jobbet, i skolan, i terapirummet och hemma i det egna köket. Målet är att öppna vår ”mottagarplats”, ett uttryck som Eva ofta pratar om, då just mottagarplatsen är nyckeln till att leva istället för att överleva.

Eva vill locka oss till att nyfiket gå på en spännande upptäcktsfärd i vårt eget och i andras inre. I det bästa av världar vill hon locka oss att ropa ”hurra” för våra konflikter och se svårigheterna som möjligheter! Eva lär ut en integrerande dialog som leder till kontakt. Att gå över bron är en metafor för interpersonell integration. En möjlighet att vara differentierade (oss själva) och även länkade (ihop). På engelska finns det flera fina uttryck för detta: MWE. Här är vi ett ”ME” i ett ”WE”. Även ordet Mindsight – Sight Into Mind illustrerar denna dialog.

Under de senaste 30 åren har Eva haft den stora förmånen av att ha undervisat tusentals individer i denna ädla konst: Kommunikation och Interpersonell neurobiologi. Hon har även haft den stora gåvan av att ha fått sitta på första parkett med över 1200 par i sin privata klinik. Hon har hört och sett det mesta och hon vet tydligt vad som leder till kontakt, lönsamhet, bra relationer och hälsa.

Som Relationsexpert med många års utbildning inom IPNB, Certifierad Imagoterapeut och Licensierad Mental Tränare guidar hon oss genom våra interpersonella möten och skapar en möjlighet för ett JAG att möta ett DU. Med andra ord: hon lär oss att lyssna, bli hörda och skapa kärleksfulla relationer. Kunskap, ansvar, vänlighet, nyfikenhet och medveten närvaro är nycklarna i hennes framgångsrika arbete.

Eva och Svenska Imagoinstitutet erbjuder hjälp med bl.a. parterapi,  samtalsterapi och familjerådgivning.

Svenska Imagoinstitutet AB
Vallgatan 16, Kungsbacka
Tel: 0300-13442
Mob: 0704-38 32 85
Organisationsnummer: 559038-5638

One Comment

  1. Multiinspiration
    19 mars, 2018 @ 09:44

    […] Tränare, en familjejurist som fokuserar på barnen, en utvecklingsspecialist, en sångerska, en kärleksterapeut och en multivisionär! Multi av allt, liksom. ? Jag har skrattat, gråtit, pratat, lyssnat och […]

Du vet väl om att du kan göra alla våra utbildningar på distans? Så spännande!
Du vet väl om att du kan göra alla våra utbildningar på distans? Så spännande!