Information om hantering av personuppgifter

Svenska Imagoinstitutet AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Svenska Imagoinstitutet är det viktigt att vara öppna med hur institutet behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Svenska Imagoinstitutets kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida, köper en produkt, beställer våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Svenska Imagoinstitutet arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.


Ansvar för dina personuppgifter?

Svenska Imagoinstitutet AB, Vallgatan 16, 434 30 Kungsbacka, organisationsnummer 559038–5638, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av institutet.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

När du beställer en distans/online utbildning eller en föreläsning hos oss går det via vår samarbetspart Kajabi AB (vår plattform för distansutbildningar) och härmed godkänner du att de har dina kontaktuppgifter – d v s ditt namn och din email-adress. Vi har även ett GDPR avtal med dem.


Vilka personuppgifter samlas in av Svenska Imagoinstitutet?

När du besöker Svenska Imagoinstitutet hemsida som identifierad kund, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vårt institut).


Varför behandlar Svenska Imagoinstitutet dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Svenska Imagoinstitutet, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 • För att kunna hantera kundtjänstärenden

  Det är Svenska Imagoinstitutets berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Svenska Imagoinstitutet. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

 • För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av våra broschyrer) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

  Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos Svenska Imagoinstitutet, kommer institutet att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Svenska Imagoinstitutets produkter och tjänster.

 • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

  Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

 • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

  Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

 • För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från Svenska Imagoinstitutet.

  Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

 • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet

  Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.


Personuppgifter som Svenska Imagoinstitutet samlar in

Svenska Imagoinstitutet behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss på Svenska Imagoinstitutet, hämtar vi även i vissa fall ditt personnummer och adressuppgifter via adressuppdatering (Ex Eniro). Detta gör vi för att försäkra oss om att vi har rätt adress.


Hur Svenska Imagoinstitutet använder informationen om dig.

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Svenska Imagoinstitutet, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på Svenska Imagoinstitutet att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment som du ännu inte har hittat. Vi kommer också kunna skicka dig särskilda förmåner baserade på dina intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig ytterligare erbjudanden utöver det som vi erbjuder till andra kunder.

Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att avsäga dig detta.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Svenska Imagoinstitutet har samlat in om dig antingen från dig eller från officiella register (såsom Eniro, Hitta) för att säkerställa rätt adressuppgifter.


När vi kan komma att dela dina uppgifter

Svenska Imagoinstitutet delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Svenska Imagoinstitutet minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.


Lagring och lagringstid

På Svenska Imagoinstitutet behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Svenska Imagoinstitutet har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.


Säkerhet för dina personuppgifter

På Svenska Imagoinstitutet säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Svenska Imagoinstitutet hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.


Cookies

Vi använder cookies för att du som besökare ska kunna lägga produkter i din kundvagn och generera statistik på vår hemsida.

Följande cookies används:

 • _ga, _gat, _gid
  Dessa sätts av Google Analytics och används enbart för anonym statistik.
 • _fbp, fr
  Sätts för att möjliggöra delning på Facebook-plattformen.

Dina rättigheter

Vi på Svenska Imagoinstitutet vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Svenska Imagoinstitutet tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.


Klagomål och tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Svenska Imagoinstitutet är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 • Email: info@svenskimago.com
 • Telefon: 0300 – 13 442
 • Mobil: 0704 – 383285