Medveten närvaro

Medveten närvaro: Nycklar till mental hälsa, bra kommunikation och relationell integrering

Jon Kabat-Zinn: Pionjären bakom Mindfulness

Jon Kabat-Zinn är en välkänd läkare och forskare som har utvecklat meditationsträningen känd som mindfulness, eller medveten närvaro på svenska. Denna metod är rotad i urgammal buddhistisk tradition och är oerhört relevant för det moderna livet. Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet, vilket gör oss friare att välja hur vi reagerar på tankar, känslor och kroppsliga upplevelser i varje given stund.

Intersubjektiv Närvaro och Integrering

Dialogen ”att gå över bron” använder sig av intersubjektiv närvaro med syftet att skapa integration av differentierade delar som sammanlänkas. Från ett interpersonellt neurobiologiskt (IPNB) perspektiv är närvaro nyckeln till mental hälsa och kärleksfulla relationer, vilket i sin tur leder till integration.

Den Objektiva Observatören

Mindfulness utgår ifrån att varje människa besitter en inre observatör som opartiskt kan iaktta det som händer. För att nå denna objektiva del måste man lära sig att stiga ur det subjektiva tillståndet som präglas av bedömningar, tolkningar och värderingar av våra upplevelser. Detta är normalt så invant att vi sällan reflekterar över det, men genom att öva oss i att betrakta från ett yttre perspektiv upptäcker vi att vi ofta inte upplever ”saker som de är”, utan genom våra subjektivt färgade glasögon.

Vi tolkar verkligheten baserat på vår historia, vår livserfarenhet, egna åsikter, attityder, intressen och värderingar. Det leder till att vi ofta inte hör oss själva eller varandra. Speciellt med tanke på att vår hjärna tolkar negativ information betydligt snabbare än positiva budskap. 

Närvaro i Nuet

Det handlar om att vara närvarande i nuet med ett accepterande förhållningssätt till andra, till sig själv och till livet.

Medveten närvaros sju grundprinciper

De sju grundprinciperna i mindfulness är icke-dömande, tålamod, nybörjarsinne, tillit, icke-strävan, acceptans och att släppa taget. Dessa principer utgör grunden för att skapa en mer medveten och närvarande tillvaro.

Med dessa verktyg från Jon Kabat-Zinn kan individer utforska och förbättra både sin egen mentala hälsa och sina relationer, vilket öppnar dörrar till ett mer uppfyllande och medvetet liv.