/* */

Kontakt

Vill du eller ni träffa Eva live?

I över 30 år har Eva Berlander mött tusentals individer, par och grupper i intensivterapi. Som terapeut och mentaltränare är hon känd för att vara medkännande, lekfull, autentisk och mycket kompetent.

De flesta som söker Eva som stöd i sitt yrkesliv börjar med vår introducerande kurs: 7 steg till bättre relationer på jobbet eller vår kurs: 10 steg till en lycklig relation. En fin start som hjälper dig att ta några viktiga steg i rätt riktning. Här får du även en unik möjlighet att se hur Eva arbetar och känna av om hon är det stöd som du söker.

Genom att hjärnan är plastisk (förmåga att utvecklas och anpassas) och ett mycket socialt organ som ständigt utvecklas och byggs av interpersonella erfarenheter, är utveckling alltid möjlig. Särskild fokus är på våra sociala hjärnstrukturer så som vårt behov av att knyta an (anknytning), emotionell reglering, (affektreglering), intoning (attunement) och närvaro.

Att vi genom kontakt med andra formar våra hjärnor och därmed våra relationer och vårt välbefinnande. Man säger att vi har mellan 85 – 100 miljarder nervceller bara i hjärnan. Neuroner som har nästan oändliga många möjliga kopplingar till varandra. Våra vanor och dagliga beteenden skapar olika ”motorvägar” i hjärnan som går att varje gång som vi står inför ett val, oftast upprepar det vi alltid har gjort.

Därför kräver förändring att nya banor skapas i hjärnan, vilket vi vet är lättare sagt än gjort. Förenklat kan vi säga att förändring skapar vi genom styrd uppmärksamhet (allt vi fokuserar på växer). Som du säkert vet, gäller tyvärr detta både positiva och negativa saker. Ju mer vi förstår hur vår hjärna fungerar, speciellt kopplat till vårt medvetande och våra relationer, desto lättare kan vi välja vägar som leder oss dit vi vill.

Mest kraftfullt påverkar nya relationella upplevelser oss då hjärnans sociala natur gör att vi söker vägar för kontakt hela tiden. Det bästa med allt detta är att vi alltid kan förändras. Det sämsta med det är att vi anpassar oss lika väl efter ohälsosamma omständigheter. Detta gäller både på individnivå som i ett större sammanhang.

Så intressant!

Boka ett live möte (via zoom eller här på institutet).

Under den stunden får Eva en möjligheter att se hur hon hjälper dig eller er på bästa möjliga sätt.

Välkommen!

 

Svenska Imagoinstitutet

Vallgatan 16
434 30 Kungsbacka

Telefon: 0704 38 32 85

info@svenskimago.com
www.evaberlander.com

Vanliga frågor och svar

Individer

Par

På jobbet