Interpersonell Neurobiologi (IPNB)

Interpersonell neurobiologi (IPNB), är ett banbrytande perspektiv som grundades och namngavs av Dr Daniel J. Siegel och som han sedan har utvecklat  tillsammans med andra pionjärer som Dr Allan Schore och Dr Louis Cozolino.

IPNB är inte en fristående metod utan en integration mellan olika forskningsfält där alla har fokus på hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer ständigt integrerar och påverkar varandra. 

En lekfull metafor som ofta används inom IPNB är vikten av att se hela elefanten. I motsatsen till att fokusera på detaljer av exempelvis elefantens öron, svans eller mage, lyfter vi blicken och ser den stora bilden. Här differentierar vi de olika forskningsfälten för att sedan länka dem och skapa integrering. När vi tittar genom linsen av IPNB så definierar vi hälsa med integrering. 

Forskningsfältet innefattar  kunskap från bland annat neuropsykologi, social neurovetenskap, biologi, kvantfysik, antropologi, anknytningsteori, komplexitetsteori, mindfulness och psykologisk behandling.

Det interpersonella neurobiologiska perspektivet sträcker sig från den invecklade neurobiologin till nivån på mellanmänskliga världen.

En av de mest fundamentala principerna inom IPNB är att vårt medvetna är en självorganiserande, ständigt utvecklande process som är både kroppslig och i våra relationer. En process som reglerar och uppstår från flödet av energi och information – inom oss och mellan oss.

Här menar IPNB att mental hälsa och kärleksfulla relationer kommer av integrering. Integrering av differentierade delar som länkas samman.

Genom att hjärnan är plastisk (förmågan att utvecklas och anpassas) och ett mycket socialt organ som ständigt utvecklas och byggs av interpersonell erfarenhet, är utveckling alltid möjlig. 

Så spännande!

Särskild fokus är våra sociala hjärnstrukturer, så som vårt behov av att knyta an (anknytning), emotionell reglering (affektreglering), intoning (attunement), tillit och närvaro. 

Man säger att vi har mellan 85 – 100 miljarder nervceller. Neuroner som har nästan oändligt många möjliga kopplingar till varandra. Våra vanor och dagliga beteenden skapar olika ”motorvägar” i hjärnan som gör att varje gång som vi står inför ett val, oftast upprepar det vi alltid har gjort. Därför kräver förändring att nya banor skapas i hjärnan, vilket vi vet är lättare sagt än gjort.

Förenklat kan vi säga att förändring skapar vi genom styrd uppmärksamhet (allt vi fokuserar på växer). Som du säkert vet, gäller tyvärr detta både positiva och negativa saker.

Ju mer vi förstår om hur vår hjärna fungerar, speciellt kopplat till vårt medvetande och våra relationer, desto lättare kan vi välja vägar som leder oss dit vi vill. Mest kraftfullt påverkar relationella upplevelser oss då hjärnans sociala natur gör att vi söker vägar för kontakt hela tiden.

Det bästa med detta är att vi alltid kan förändras. Det sämsta med det är att vi anpassar oss lika väl efter ohälsosamma omständigheter. Detta gäller både på individnivå som i ett större socialt sammanhang.

När vi är medvetna om det vi är medvetna om, har vår hjärna en helt fantastisk förmåga att utvecklas och läka – genom våra relationer.

Interpersonell neurobiologi för olika yrkesgrupper

För terapeuter, coacher, lärare, chefer eller andra som arbetar med utvecklingsprocesser hjälper IPNB helt enkelt att ”inifrån och ut” känna sitt material, precis som en konstnär kan sina färger och underlag.

I alla former av utveckling sker förändringar i vår hjärna och nervsystem, med kunskap från IPNB kan redan verksamma processer förstärkas mer och det blir även tydligt varför vissa metoder inte är så verksamma.

Genom att länka en rad olika vetande (forskning) till ett synsätt av hur det är att vara mänsklig och människa – en bild av det mänskliga sinnet, utveckling, relationer, hjärnan och välbefinnande – erbjuder IPNB ett hem för en mängd olika områden som; utbildning, föräldraskap, partnerskap, ledarskap, friskvård, mental hälsa och naturligtvis psykoterapi.

Interpersonell neurobiologi är helt enkelt, relationernas neurovetenskap!

Varmt välkommen på en spännande resa!

Eva Berlander 

P.S. För dig som vill läsa forskning – här ser du böcker kopplade till interpersonell neurobiologi: www.wwnorton,com

Läs gärna Daniel Siegels bok Mindsight för en fin introduktion. För dig som kliniker med intresse av hur du kan integrera förståelsen av interpersonell neurobiologi i din nuvarande metod, se gärna The Neuroscience of Psychotherapy av Louis Cozolino eller för dig som är lärare: The Social Neuroscience of Education av samma författare.