”Vi lär dig sambandet mellan interpersonell neurobiologi,
kommunikation, konflikter och kärlek.”
Eva Berlander    

“Uppskattning förändrar världen”

Eva Berlander

 

Kärleksfulla relationer och en bättre värld!

Genom linsen av Interpersonell neurobiologi utbildar vi individer, par och grupper till att skapa kärleksfulla relationer, framgång och hälsa. Vi vill inspirera till kraft, glädje, motivation och lust. Basen i vårt arbete är kommunikation som leder till kontakt. Interpersonell neurobiologi är  helt enkelt, relationernas neurovetenskap!

Syfte:

  • Att du som individ ska kunna titta på dig själv och andra med varma ögon.
  • Att du genom kunskap lättare ska få tillgång till din medkänsla och smeka dig själv och andra på kinden.
  • Att du som individ ska lära dig att ”tända din hjärna” och lättare fokusera på vad du kan förändra, och släppa taget om det du inte kan påverka.
  • Att inspirera människor till att se på till synes hopplösa konflikter och problem ur perspektivet: ”Så spännande!”. Konflikter och svårigheter bär ofta med sig möjligheten till utveckling och nyckeln till förändring.
  • Att lära ut dialogen: att gå över bron. En integrerande dialog som leder till medkänsla, respekt och ett verkligt möte.
  • Att ni som par lättare ska kunna göra mer av det som är ”hjärnsmart” och därmed skapa en bättre livskvalité som generar kraft, lust och kärlek.
  • Att ni som organisation och företag lättare ska kunna göra mer av det som är ”hjärnsmart” och därmed skapa en bättre företagsmiljö som generar kraft, motivation och framgång.
  • Att vara med och skapa kärleksfulla relationer i vårt samhälle.
  • Syftet med våra utbildningar är inte bara att försöka rätta till det som inte fungerar. Snarare är det så att vi skapat utbildningarna som en guide till att fokusera på och förstärka det som fungerar. Vi strävar inte att motsäga andras lösningar.
  • Syftet är att erbjuda grunden till handling.

Våra utbildningar är trots sin vetenskapliga grund inte skriven eller kommunicerad med ett akademiskt språk. Istället är den personlig och enkel.

Institutet utbildar även terapeuter i konsten av att arbeta med par, individer och grupper – med extra ordinärt bra resultat.

Med målet att skapa motiverande, glädjefyllda och framgångsrika ledare utbildar även institutet företag och organisationer – även det med extra ordinärt bra resultat.

Vårt stora mål är att sammarbeta så att vi alla kan lyckas och må bra. Tillsammans skapar vi helt enkelt en bättre värld!

Så spännande!