Mental träning/Mind Training

Är du ett resultat av det förflutna eller en orsak till framtiden?
– Lars-Eric Uneståhl, utvecklare av mentala träningen

Mental Träning tar dig dit du vill komma!

Många personer som använt mental träning (Mind Training) har berättat att de helt plötsligt en dag nått sitt mål utan att de riktigt vet hur det gick till. Tänk dig att du som partner, vän, förälder, mor eller farförälder, chef, eller helt enkelt människa ser dig själv bete dig och känna dig precis så som du helst vill bete dig och känna dig. Om du klev in i framtiden och såg det du ville se hos dig själv.

Kanske ser du en lugn, närvarande, glad och kärleksfull person. Kanske har du här vunnit över dina reaktioner och istället för att reagera så agerar du precis så som du vill agera. Kanske har du tagit ett stort steg i din hur jag vill vara i mitt karriärliv. Du har vunnit främst över dig själv. Du har uppnått ett mål som för ett antal månader sedan verkade nästa ouppnåeligt. Genom mental träning lyckades du övertyga ditt sinne att det var möjligt att uppnå – visserligen var det ett djärvt mål men det blev fullt realistiskt. Din mentala inställning var det, som utöver den fysiska träningen, blev avgörande.

Genom mental träning kan du förvandla det ”omöjliga” till möjligt. Förenklat kan man säga att all träning som inte är fysisk är mental träning. Autogen träning, progressiv avslappning, biofeedback, olika former av meditation o.s.v. är utifrån det synsättet alla en form av mental träning.

Den mentala träningen bygger på avspänning, avkoppling och det alternativa sinnestillstånd som vi lätt uppnår när vi kopplar av. När vi slappnar av saktar hjärnaktiviteten ner. Detta tillstånd kallas ibland alfa-tillståndet, eftersom hjärnan producerar lågfrekventa vågor som kallas alfavågor. Det speciella med detta tillstånd är att vi är mer mottagliga för instruktioner och suggestioner när vi befinner oss i det. På så sätt kan vi om programmera oss på ett positivt sätt.

Autopiloten inom mental träning

I vår vardag gör vi massor av saker av vana. Det är i grunden bra. Vi har automatiserat många handlingar för att spara energi. Ett exempel är bilkörning. Vi tänker inte: ”lägg i växeln, släpp upp kopplingen, gasa, blinka, sväng, o.s.v.” Nej, vi kan mycket väl prata med medpassageraren och låta vår inre autopilot ta oss dit vi är på väg. Nackdelen är när autopiloten har programmerats på ett felaktigt sätt. Många av oss har säkert, med ren automatik, låtit bilen köra oss till jobbet, trots att vi egentligen skulle någon helt annan stans. Vi gör alltså med automatik det vi har gjort många gånger tidigare. Detta oavsett om det är vad vi egentligen vill eller inte!

Detsamma gäller förstås i hur vi lever våra liv och hur våra närmaste relationer ser ut. En del av hur vi är programmerade kan vi se i våra nära relationer, speciellt med de som står oss närmast. Vi brukar säga ”Gillar du det resultat du får – så fortsätt göra det du gör – Gillar du inte det resultat du får – Gör någonting NYTT!

När vi per automatik tänker negativa tankar om oss själva eller våra relationer så styr vår inre autopilot oss på ett sätt som missgynnar oss. Vi behöver autopiloten men den bör programmeras så att den för oss dit vi vill komma i livet. Det är här den mentala träningen kommer in. I alfa-tillståndet är vi upp till 200 gånger mer påverkbara. Genom ett bra mentalt träningsprogram (se längre ner) kan du programmera in bättre självkänsla, bättre livsmål, mer glädje och optimism.

Var leder din autopilot dig?  

På svenska Imagoinstitutet integrerar vi DÅTID med FRAMTID baserat på NUTID. Lika viktigt som att programmera in nya målbilder är det att ”make sense” av våra implicita och explicita minnen. Så spännande!

Eva möter Dr Lars-Eric Uneståhl 

Den mentala träningen utvecklades av Lars- Eric Uneståhl – Rektor vid Uneståhl Education (tidigare  Skandinaviska ledarhögskolan).

En fin bok i ämnet är Lars-Erics bok ”Integrerad mental träning”.
Många fina avslappningsband finns även att köpa på www.buenavida.se som är samma förlag som Eva Berlander har valt att ge ut sina produkter via.

Beställ gärna vår kurs Relationer & Mental träning. Genom 7 moduler berör Eva och Lars-Eric detta spännande ämne. Två böcker ingår. 

Vill du veta mer om mental träning? Ta del av vår onlineutbildning ”Relationer och mental träning” eller läs mer på Igor Ardoris hemsida.

mental träning eva och lars-eric