#23 Många vägar leder till Rom – Eva Berlander möter psykologen och kollegan Ingrid Almgren Sjölander


I detta avsnitt bjuder Eva Berlander in psykologen och kollegan Ingrid Almgren Sjölander.

Tillsammans går de på upptäcktsfärd i konsten av att integrera olika terapiformer och se den stora bilden av mental hälsa.

Varmt Välkommen!