Vi skrämmer slag på varandra

Nasse; Hur stavar man till kärlek?
Nalle Puh; Du stavar det inte, du känner det

Jag ber paret framför mig att prata med varandra som de brukar göra hemma. Först lite trevande, men ganska snart så är det som om jag inte finns i rummet. Intressant nog diskuterar de sättet som de bråkar på. Eller rättare sagt de grälar och argumenterar om sättet som de bråkar på.

Han anklagar henne för att alltid kritisera och hon anklagar honom för att alltid stänga av och därmed kritisera henne, genom sin tystnad.

Mitt hjärta är berört. Jag ser att de båda ropar efter att bli hörda och begripna. Det jag vet är att just nu skrämmer de varandra. inte bara genom de kritiska ord som studsar som en pingisboll mellan dem, utan framförallt via det kroppsspråk som de båda levererar när deras hjärnor larmar om fara.

Forskaren Dr. Stephen W. Porges, menar att när någon rynkar pannan, utstrålar missnöje eller visar andra känslor, ”bär de” sitt hjärta i sitt ansikte.
Det beror på att de muskler som styr våra ansiktsuttryck, direkt är kopplade till vagusnerven. Även våra röstlägen berättar vad vi känner.

Genom vår smarta (och ibland knepiga) Vagusnerv läser vi ständigt av om vi är i fara eller om vi är trygga. Denna del är även en nyckel till vår förmåga av att känna och visa medkänsla.

Det jag vet, efter att ha haft mer än 1400 par på första parkett är att när vi förstår mer om vår hjärna, vårt medvetande kopplat till våra relationer, kan vi lära oss att kommunicera (både med oss själva och med varandra) på ett sätt som leder till kontakt, glädje, intimitet och respekt.

En verkligt spännande resa!

Eva Berlander