Vi grälar om sättet vi grälar på

”Bakom varje konflikt ligger en önskan
– en längtan som vi tyvärr sällan hör.”
Eva Berlander

Jag ber paret framför mig att prata med varandra som de brukar göra hemma. Först lite trevande, men ganska snart så är det som om jag inte finns i rummet.

Intressant nog diskuterar de sättet som de bråkar på. Eller rättare sagt de grälar och argumenterar om sättet som de bråkar på.
Han anklagar henne för att alltid kritisera och hon anklagar honom för att alltid stänga av och därmed kritisera henne, genom sin tystnad.

Mitt hjärta är berört. Jag ser att de båda ropar efter att bli hörda och begripna. Det jag vet är att just nu ”skrämmer de slag varandra”. Inte bara genom de kritiska ord som studsar som en pingisboll mellan dem, utan framförallt via det kroppsspråk som de båda levererar när deras hjärnor larmar om fara.

Forskaren Dr. Stephen W. Porges, menar att när någon rynkar pannan, utstrålar missnöje eller visar andra känslor, ”bär de” sitt hjärta i sitt ansikte.
Det beror på att de muskler som styr våra ansiktsuttryck, direkt är kopplade till Vagusnerven.

Även våra röstlägen berättar vad vi känner. Genom denna smarta (och ibland knepiga) vagusnerv läser vi ständigt av om vi är i fara eller om vi är trygga. Denna del är även en nyckel till vår förmåga av att känna och visa empati.

Ju mer vi lyfter blicken och förstår den stora bilden av hjärnan (i kroppen), vårt medvetande kopplat till våra relationer, desto lättare kan vi stryka oss själva (och varandra på kinden) och börja göra det som leder oss dit vi vill. Detta gäller självklart både i våra privata liv och på våra arbetsplatser.

För dig som har bestämt dig för att skapa kärleksfulla relationer i ditt liv. Vi har en mängd olika utbildningar för DIG!

Varmt Välkommen på en spännande resa!

Eva Berlander