Tokigt och spännande, eller hur?

Att skapa bra relationer är en konstform. Det krävs kreativa uttryck och engagemang för att vårda och utveckla dem. Även om varje relation kan se olika ut, finns det vissa delar som alla fantastiska relationer (och företag) har gemensamt.

Bra kommunikation är nyckeln till varje framgångsrik relation. Att tydligt kunna kommunicera med varandra och effektivt uttrycka både sina tankar och känslor är livsviktigt. Det handlar om att ha tillit, respekt och öppenhet med varandra. I en bra relation ska man aldrig vara rädd för att dela sina sanna, innersta tankar och känslor med den andra personen. Inte bara det, utan att aktivt lyssna och höra den andras perspektiv är lika viktigt som att uttrycka sitt eget.

Varje relation har sina egna utmaningar, och tyvärr gör många par (och företag) samma misstag om och om igen. Dessa återkommande tokigheter beror ofta på dålig kommunikation, orealistiska förväntningar och brist på kunskap om hur relationer ska fungera.

Vi längtar efter att bli sedda, hörda och begripna – på insidan. När någon annan är öppen, nyfiken och intresserad av oss, slappnar vi av och vågar komma varandra nära. Här blir vi vänliga, kreativa och samarbetsvilliga.

En av de största misstagen par gör är att ha hemligheter för varandra. I motsatsen till att vara autentiska och öppet visa sig, ljuger vi eller undanhåller viktig information. En av de vanligaste misstag som företag gör är att underskatta betydelsen av bra kommunikation.

Problemet är att om vi inte har bra kommunikationsverktyg som hjälper oss att höra för att förstå, så bäddar vi för hemligheter, konflikter och ensamhet. En negativ spinoff som leder oss djupare ner i gyttjan av problem, hinder och konflikter.

Det är smärtsamt att känna sig ensam i tvåsamhet eller i en grupp. Vi är helt enkelt ett berättande folk och när den vi lever tillsammans med (eller när de vi arbetar med) inte tål eller är intresserade av att höra det vi känner och tänker gör det förtvivlat ont.

En smärta som ofta visar sig i form av gräl, tystnad, uppgivenhet, sjukdom och passivitet.

När vi lär oss att höra varandra på insidan möts vi inte bara i positiv kontakt utan vi utvecklas. Ja, i verkliga möten skapas kontakt, tillit, förståelse, positiv förändring, lust och läkning.

Tokigt och spännande, eller hur?

Eva Berlander