Mitt ansvar…

Mitt ansvar….

Att ha en tydlig vision baserat på sina egna kärnvärden är av största vikt. Det är viktigt för att när bilden av den vi vill vara är tydlig, hjälper det oss att ”stanna hos oss själva” oavsett hur andra är eller vad som sker runtomkring oss.

Nedan får du se visionen hos en av mina podcast gäster: Christina Lindgren.

I över 40 år har hon med berörande resultat, arbetat som chef i olika företag. Christina har fått flera priser gällande positivt ledarskap och tillsammans pratar vi om vikten av att veta vem man är (både som person och som chef) och vad som lett fram till hennes framgång.

Om du skulle skriva ner ord för ditt privata eller arbetsrelaterade ledarskap – vad står det då på din lista? Har du en tydlig vision av den du vill vara eller låter du andra bestämma över dig och ditt känsloliv?

Lek med frågan och om du har lust och dela gärna dina erfarenheter i vår gästbok på hemsidan. Du hittar podden på hemsidan eller där poddar finns.

Tack för ditt engagemang!

Eva Berlander

 

”Mitt ansvar för mitt ledarskap.

Grunden i mitt ledarskap är min människosyn. Varje människa hr förmågan att vara god. Först när vi upplevt glädje, sorg och ilska tillsammans är vår relation hel och genuin. Därför ska jag aldrig vara rädd för att dela starka känslor med mina medarbetare. För att bli starka och fria människor måste vi ta väl vara på varje tillfälle till glädje. Jag skall sträva efter att söka och se glädjen och det vackra i varje människa. Jag kan inte kontrollera mina medarbetares hjärnor. Jag står och faller med deras frivillighet. När jag går i pension vill jag känna att jag bidragit till att mina medarbetare blivit trygga och frimodiga. Jag vill bidra till att det auktoritära ledarskapet försvinner och ersätts av kompetensstyrt och delat ledarskap.

Viktiga grundstenar för att förverkliga min vision.

 • att varje dag visa mina medarbetare att jag vill dem och verksamheten väl
 • att ärligt glädjas åt deras framgångar
 • att synliggöra makten så att den öppet kan kritiseras
 • att stödja varje person så att hon/han känner egenmakt
 • att visa på våra styrkor så att vi kan använda dem gemensamt
 • att varje dag ställa mig frågan hur jag lever upp till mina värderingar
 • att kravlöst dela med mig av min energi och mitt engagemang
 • att själv ta ansvar för ur jag förnyar min egen energi
 • att vara närvarande fysiskt och mentalt
 • att leva som jag lär, inte skaffa mig fördelar
 • att alltid respektera tiden för mognad, insikt och förståelsen för förändringar
 • att påminna mig om ett ödmjukt förhållningssätt
 • att tänka på att jag har ingen rätt att döma
 • att visa uppskattning, gärna skriftligt
 • att i tid ge negativ kritik, ej hemfallen åt underlåtelse synder

Varje människa är unik, med en unik verklighet. Mitt ledarskap är en tjänst till varje medarbetare. Min strävan är att möta varje person i hans/hennes verklighet med det ledarskapet som passar bäst där.

Christina Lindgren”