#146 – Ledarskap inifrån och ut – Eva Berlander möter Christina Lindgren


Eva Berlander möter Christina Lindgren

 I det här podcastavsnittet möter Eva den härliga och prisbelönta chefen Christina Lindgren (nybliven pensionär). Tillsammans pratar de om ledarskap från ett inifrån och ut perspektiv.

Nedan ser du Christinas berörande ord (vision) gällande hennes eget ledarskap.

”Mitt ansvar för mitt ledarskap.

Grunden i mitt ledarskap är min människosyn. Varje människa hr förmågan att vara god. Först när vi upplevt glädje, sorg och ilska tillsammans är vår relation hel och genuin. Därför ska jag aldrig vara rädd för att dela starka känslor med mina medarbetare. För att bli starka och fria människor måste vi ta väl vara på varje tillfälle till glädje. Jag skall sträva efter att söka och se glädjen och det vackra i varje människa. Jag kan inte kontrollera mina medarbetares hjärnor. Jag står och faller med deras frivillighet.  

När jag går i pension vil jag känna att jag bidragit till att mina medarbetare blivit trygga och frimodiga. Jag vill bidra till att det auktoritära ledarskapet förvinner och ersätts av kompetensstyrt och delat ledarskap.

Viktiga grundstenar för att förverkliga min vision.

 • att varje dag visa mina medarbetare att jag vill dem och verksamheten väl
 • att ärligt glädjas åt deras framgångar
 • att synliggöra makten så att den öppet kan kritiseras
 • att stödja varje person så att hon/han känner egenmakt
 • att visa på våra styrkor så att vi kan använda dem gemensamt
 • att varje dag ställa mig frågan hur jag lever upp till mina värderingar
 • att kravlöst dela med mig av min energi och mitt engagemang
 • att själv ta ansvar för ur jag förnyar min egen energi
 • att vara närvarande fysiskt och mentalt
 • att leva som jag lär, inte skaffa mig fördelar
 • att alltid respektera tiden för mognad, insikt och förståelsen för förändringar
 • att påminna mig om ett ödmjukt förhållningssätt
 • att tänka på att jag har ingen rätt att döma
 • att visa uppskattning, gärna skriftligt
 • att i tid ge negativ kritik, ej hemfallen åt underlåtelsesynder

 

Varje människa är unik, med en unik verklighet. Mitt ledarskap är en tjänst till varje medarbetare. Min strävan är att möta varje person i hans/hennes verklighet med det ledarskapet som passar bäst där.

Christina Lindgren”

P.S. Om du skulle skriva ner ord för ditt privata eller arbetsrelaterade ledarskap – vad står det då på din lista? Berätta gärna dina insikter och det som berör ditt hjärta i vår gästbok på hemsidan.

Som alltid ska du känna dig varmt välkommen att lyssna!