Ger du bort din kraft?

Just nu är det krig i Europa. Många länder lever under en diktatur där språket i landet består av lydnad och rädsla. Kriget i Ukraina ligger nära oss svenskar och det är lätt även för oss att fastna i oro, rädsla och förvirring. Frågor som Natomedlemskap, beskydd och skyddsrum ligger på mångas läppar. De flesta av oss försöker hitta svaret på frågorna genom att lyssna på nyheterna, om och om igen. När jag skriver dessa rader går mina tankar till Sinnesrobönen av prästen och teologen Reinhold Niebuhr;

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.”

Detta citat används ofta inom Anonyma Alkoholister och 12 stegs programmet. Kloka meningar som är av största vikt för mig personligen. Tänk, så ofta jag har lagt energi på det jag inte kan förändra. Avsikten har varit god men på resan har jag skrämt slag på mig själv och lagt grunden till min egen maktlöshet.

Så igår, när jag kidnappades av tankar på krig och misär och badade i känslor av uppgivenhet och rädsla bestämde jag mig för att aktivt byta fokus. I stället för att fortsätta göra det jag gjorde valde jag att lugna och reglera mitt galopperande nervsystem genom att gå på en promenad vid havet. Medvetet valde jag att lyssna på fåglarna, andas in havsluften och betrakta stenarna och havet. Känslor av oro och försvar byttes sakta men säkert ut mot känslor av tacksamhet och ödmjukhet inför livets storhet. Ett berörande klokt beslut av mig. 🙏🏻

Många gånger skrämmer vi upp oss själva genom att lägga vår uppmärksamhet mot det som inte går att göra någonting åt. Speciellt när vi själva har upplevt trauma och stor rädsla då hjärnans associationsnätverk ofta aktiverar en ond spiral av upplevda hot som aktiverar förvar som i sin tur generar hot, om och om igen. Resultatet av våra inre och yttre konflikter visar sig hemma i köket, på jobbet och i världen i stort.

Som terapeut vet jag att ju mer vi ansvarsfullt väljer att lära känna oss själva och våra triggers, desto lättare har vi att välja verktyg som lugnar. Viktigt med tanke på att hjärnan och dess neurala spår är förändringsbar och plastisk. Det betyder att allt vi fokuserar på växer och därför måste vi vara lite försiktiga med var vi lägger vår uppmärksamhet.

I min värld betyder det inte att vi förnekar det som är svårt. Snarare väljer vi att, inifrån och ut, stärka oss själva så att vi lättare kan våga att tåla och möta det som är – när det är. En ödmjuk och medveten process som med tiden blir enklare och enklare. Resultatet är fantastiskt då ett lugnt och reglerat nervsystem automatiskt leder till kontakt, tillit, vänlighet och generositet.

Var går din uppmärksamhet? Hur väljer du att lugna dig själv? Lägger du din fokus mot dig själv och det du kan förändra eller ger du bort din kraft genom att försöka förändra en partner, en vän, en medarbetare eller kanske en chef? Om så är fallet, välj att stryka dig själv på kinden och vänd din fokus mot dig själv och allt det du medvetet kan göra. Min erfarenhet är glasklar; när vi människor väljer att ”nyktert” se oss själva lite utifrån, har vi fantastiska möjligheter att skapa det liv vi vill ha och förtjänar. Vi går helt enkelt ifrån att vara ett offer till att vara kraftfulla, starka och glada.

Jag önskar dig en trygg vecka.

Eva Berlander
www.evaberlander.com 

P.S. Som du ser på hemsidan har vi en mängd bra utbildningar för dig som har bestämt dig för att bli expert på att kunna lugna och reglera dig själv. På grund av en sista minuten ombokning finns det även plats kvar på min sista workshop för par.