#99 Om jag kunde trolla då skulle jag… – Eva Berlander


”Humans are the most social animal on the planet,

so we have highly developed neural networks for empathy,

the ability to tune into others”.
Rick Hanson

”Om jag kunde trolla” 

Bakom varje konflikt eller svårighet ligger en önskan.

En längtan som vi sällan hör då vår hjärna är kidnappad av fara.

En mänsklig och biologisk process som på ett sätt gynnar vår överlevnad men som på ett annat sätt hindrar oss från att leva livet fullt ut.

I det här podcastavsnittet pratar Eva direkt till dig. Hon vill uppmuntra dig att ställa dig själv frågan; ”om jag kunde trolla – vad skulle jag önska då?”

Varmt välkommen på en spännande resa!