#73 Den finaste versionen av mig själv – Eva möter Dr Pat Love (engelska)


I det här podcast avsnittet blir du inbjuden som vittne till en workshop som Eva Berander och Dr Pat Love hade i Göteborg. Utbildningen heter: Coming Apart to Be Together.

Tillsammans med en stor grupp av målmedvetna individer och par, tittar de lekfullt på deras önskan av bästa resultat efter kursens slut.

Här kan du själv välja att lekfullt svara på dessa frågor:

  • En önskan som jag har för mig själv, det är… (t ex. att jag får tillgång till min glädje)
  • Om jag är där, det jag då skulle känna är… (t ex. då skulle jag känna mig fri, bubblig och lugn)
  • Vad andra skulle se om jag var där är… (t ex. andra skulle se mig som öppen, nyfiken, lekfull och positiv)

Måla gärna upp hur din kropp ser ut, när du är här. Dina rörelser, dina gester, din röst m.m.

Bra jobbat!