#166 – Är du öppen för att låta livet visa dig vägen? Eva Berlander möter Bo Lönn. Del 2


Del 2 – Är du öppen för att låta livet visa dig vägen? 

Eva Berlander möter Bo Lönn

Här kommer del två av Eva Berlanders möte med Bo Lönn.

Bosse är 79 år och fortfarande engagerad i styrelsearbete inom bolag och organisationer. Han har mycket lång och gedigen erfarenhet av att leda olika typer av verksamheter. Grunden lades inom Sparbanken där han under många år ingick i den högsta ledningen. De senaste 30 åren har han lett en rad verksamheter i olika branscher, ofta i rollen som styrelsens ordförande.

Tillsammans pratar de om vikten av att välja att vara öppen, mottaglig och att i största möjliga mån, tåla det som livet erbjuder.

Dessa viktiga egenskaper har en enorm betydelse för hur vi leder våra företag och organisationer och hur vi väljer att leva våra liv.

Som vanligt ska du känna dig varmt välkommen att lyssna!