#145 Hur läker vi det som har gjort väldigt ont. Eva Berlander möter traumaterapeuten Helena Yli-Koski


Just nu är det krig i Europa. Många länder lever under en diktatur där språket i landet består av lydnad och rädsla. Kriget i Ukraina ligger nära oss svenskar och det är lätt även för oss att fastna i oro, rädsla och förvirring. Frågor som Natomedlemskap, beskydd och skyddsrum ligger på mångas läppar. De flesta av oss försöker hitta svaret på frågorna genom att lyssna på nyheterna, om och om igen. När Eva skriver dessa rader går hennes tankar till Sinnesrobönen av prästen och teologen Reinhold Niebuhr;

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.”

Detta citat används ofta inom Anonyma Alkoholister och 12 stegs programmet. Kloka meningar som är av största vikt för Eva personligen. Tänk, så ofta hon har lagt energi på det hon inte kan förändra. Avsikten har varit god men på resan har hon skrämt slag på mig själv och lagt grunden till sin egen maktlöshet.

I det här podcastavsnittet möter Eva KBT och traumaterapeuten Helena Yli-Koski.

Varmt välkommen att lyssna.

P.S. Du hittar Helena på hemsidan; https://dininsida.se