#143 Livskunskap som tänder hjärnan. Eva möter klienten Petra


Livskunskap som tänder hjärnan – Eva möter Petra

Idag möter Eva sjukgymnasten Petra. En härlig och stark kvinna som redan tidigt under denna otrevliga pandemi drabbades av Covid 19. Tyvärr ville inte viruset ge med sig – utan hon, precis som många, många andra drabbades av komplikationer efteråt. I hennes fall utmattning och en enorm trötthet. Tyvärr vet vi att många farit illa de senaste två åren. Både fysiskt, emotionellt och ekonomiskt.

För Petra har det här varit förvirrande och tungt. Att hon själv blivit långtidssjuk efter att ha varit den som själv hjälpt o stöttat andra som drabbats av olika typer av långdragna åkommor, har väckt många tankar hos henne.

Men som den nyfikna själ hon är, har hon dykt ner i frågan av hur vi människor tar oss igenom utmaningar som ibland känns övermäktiga.

På resan har hon tagit emot hjälp från olika håll.

Hon har bland annat tagit vår webbutbildning: Att leva istället för att överleva, interpersonell neurobiologi, den stora bilden och ivrig som hon är, har hon nu precis påbörjat vår fördjupning: IPNB – vi ser detaljerna. Petra har även tidigare gått vår uppskattade workshop för par.

Hon kallar utbildningarna för LIVSKUNSKAP.

Kunskap som inifrån och ut stärker henne, både privat och i sitt yrke. Sakta men säkert tar hon sig tillbaka till livet.

Privat mår hon bättre och yrkesmässigt tar hon nu med sig sin stora kunskap om hjärnan – medvetandet kopplat till relationer, in i sitt framtida yrke.

Ett yrke som är fyllt av nya möjligheter.

Ja, livet gör ont ibland. Alla vi människor drabbas på olika sätt genom livet.

Ibland när jobbiga saker sker upplever vi en stor maktlöshet. Nyckeln för oss alla – är att rikta vår fokus mot det lilla som vi faktiskt kan förändra och släppa det vi inte kan göra någonting åt. En ibland svår men spännande utmaning som tänder hjärnan för energi, styrka, kraft, och glädje.

Varmt välkommen att lyssna!

 Några tips från Petra:

Webb utbildningar:

Från Svenska Imagoinstitutet.

  • Att leva istället för att överleva, interpersonell neurobiologi, den stora bilden.
  • Interpersonell neurobiologi, vi ser detaljerna

Från England

  • Gupta program

Facebook

  • Covid-19 långtidssjuk

Podcast:

  • The Cure for chronic pain med Nicole Sachs.

Meditations-app

  • Insight timer