När din hjärna förändras – förändras ditt liv!

Jag tror att du håller med mig när jag säger att de flesta människor (om de visste att det var möjligt) skulle gynnas av att få en starkare, ”friskare” och mer integrerad hjärna.
Speciellt med tanke på att när din hjärna förändras – så förändras ditt liv!

Din hjärna påverkar ALLT du gör och alla dina erfarenheter. Den påverkar din förmåga av att kunna fokusera, att sätta upp mål och att nå de mål som du satt upp. Den påverkar din möjlighet att lugna och reglera dina känslor, dig själv och ditt nervsystem. Den avgör hur svårt eller lätt det är för dig att komma igen efter konflikter och svårigheter och påverkar även din tillgång till glädje och kraft. Hjärnan är även den som hjälper dig att kommunicera på ett sätt som leder till kontakt. Att helt enkelt skapa kärleksfulla relationer i ditt liv. Så spännande!

Hjärnan kan liknas vid en associationsbank eller varför inte några vältrafikerade motorvägar som ligger tätt inpå varandra.

Vägar som vi med hjälp av vår autopilot kör varje dag, om och om igen……….
……………utan att vi ens tänker på det.

Så det här att göra nytt är inte alltid så lätt som man kan tro! Inte ens att cykla

 

Nyckeln är kunskap ….. och ibland är nyckeln att möta de rädslor som vi har – se mitt tips på bok och film här.  När din hjärna förändras – förändras helt enkelt ditt liv.

Eva Berlander  

PS. En fantastisk möjlighet till nytt hittar du även på Pat Loves och min workshop i Italien.
PS igen: Tv söker par för tv-program. Är ni intresserade kontakta institutet för mer information.