Vetenskap = en väg framåt

Under de senaste åren har vetenskapliga framsteg kraftigt utvidgat vår förmåga att erbjuda dramatiskt förbättrande resultat och djupare läkning för kliniska utmaningar som trauma, skam, ångest, självkritik, konflikter och oro.

Men många terapeuter kämpar för att förstå den praktiska tillämpningen av komplex vetenskaplig insikt och undrar: Hur kan jag effektivt använda vetenskap för att hjälpa mina klienter?

Många terapeuter önskar även tydliga verktyg gällande sitt arbete med par i kris, men vet inte hur de ska göra det på bästa möjliga sätt, då par som hamnat i konflikt sällan är mottagliga för förändring.

Även chefer och ledare kämpar med utbrändhet, konflikter på arbetsplatsen, omotiverad personal med sämre prestation som följd.

Svenska Imagoinstitutet erbjuder en mängd olika utbildningar. Tydligt och kraftfullt lär vi dig    att tillämpa den senaste vetenskapliga insikten så att du kan leda dig själv, dina par, dina anställda eller dina klienter mot ett mer integrerande och lyckligare liv.

Du får grundläggande inblick i att tillämpa Interpersonell neurobiologi (IPNB) i ditt liv och på ditt arbete. Du får även möjlighet att under utbildningens gång, lyssna på andra ledande forskare inom psykisk hälsa och framgångsrika arbetsplatser.

Utöver detta får du en unik möjlighet att låta dig beröras av andras insikter då utbildningarna är fyllda av insiktsfulla kommentarer. Eva Berlander (och andra kursledare) är även med dig under hela utbildningen via kommentarer och stöd. I de flesta utbildningarna ingår en eller flera böcker samt ibland en arbetsmanual.

Interpersonell neurobiologi är helt enkelt relationernas neurovetenskap!

P.S. Oavsett var du befinner dig i livet kan de här utbildningarna hjälpa dig att tända din hjärna för framgång och kraftigt öka din känsla av effektivitet och glädje. Basen i vårt arbete är kommunikation som leder framåt.

Som deltagare på våra kurser blir du även under året, inbjudan till att närvara på ett live-webinar där Eva Berlander svarar på dina specifika frågor.