I mötet med dig – förändras jag

Läser i tidningen om några modiga människor som gått ut och demonstrerat angående våldet i samhället. Ser, förstår och berörs av deras bestämdhet och brinnande önskan att ”sätta ner foten” och skapa en förändring: Mindre våld och mer kärlek.

Det intressanta är, att trots den positiva avsikten, leder det i långa loppet sällan till NYTT. Varför?

För att vi ska kunna kommunicera (speciellt om svåra saker) och skapa förändring som varar, behöver vi mer än prata – vi behöver en mottagarplats hos den som lyssnar.
En mottagarplats där vi tar in det vi hör och ser. Ett nyfiket, öppet hjärta som vill och vågar ta emot, oavsett om åsikterna går isär, men där vi låter oss beröras av det vi hör och ser.  Beröras, förändras, ta in, med avsikten att förstå, begripa – hur det är att vara ett Du istället för ett Jag.

Detta oavsett om lyssnaren är en partner, ett barn, en förälder, en vän, en elev, en anställd, en chef, en terapeut, en politiker, ett folk eller en nation.
Här ligger även ett stort ansvar på sändaren att uttrycka sig på ett sätt som gör det möjligt för mottagaren att just ta in.
Att säga: ”Kom och lyssna på mig när jag talar om för dig vilken stor skit du är” – är inte så smart, om vi vill ha en förändring.

Det här att det behövs både en ansvarsfull sändare, och framför allt en öppen mottagare, kan låta båda enkelt och självklart, men tyvärr är det ofta både komplicerat, svårt och ouppmärksammat.

Vi luras lätt att tro, att tv-program som Debatt (som säkert har en bra avsikt), där många ska sätta ord på sina oftast ilskna och upprörda känslor, men där väldigt få lyssnar, är kommunikation som skapar förändring.

Med de orden vill jag understryka, att det ibland naturligtvis är bra att berätta sin åsikt och modigt blotta tankar och känslor – kanske via twitter, facebook , tv- program eller på annat sätt – men igen, det är oerhört viktigt att förstå vikten av att ha en mottagare, om det är förändring vi är ute efter.

Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli expert på någonting. Med värme kan vi se att det betyder att vi alla är experter på relationer. De flesta av oss har betydligt mer än just 10 000 timmars erfarenhet av interpersonella möten. För några av oss, är det här positiv information. Alla som har en bred erfarenhet av relationer som fungerar, kan lugnt vila på sin expertis. Det är värre för alla oss, som lager på lager i sin erfarenhetsexpertis står på otrygga, svåra erfarenheter och minnen(explicita och implicita).

Expertisen formar sättet som vi ser på oss själva, våra relationer och på livet i stort.  Vi agerar utifrån dess grund.

Här har vi alla en tendens att se det vi har sett, höra det vi har hört och känna det vi har känt. Det är så vår hjärna fungerar. Hjärnan och vårt medvetande (vilket är två olika saker) bildar scheman, som så vänligt ska kunna hjälpa oss att lära av gamla erfarenheter, och därmed överleva dagen på bästa möjliga sätt.

Så intressant!

Här i denna briljans lugnas vårt nervsystem och formar vår förmåga att ha en mottagarplats.  Att våga närvara hos någon annan och hos oss själva och verkligen TA IN och tåla det som är – i stunden av nu.

Efter att ha jobbat som parterapeut i snart 25 år och därmed haft gåvan att på första parkett få bevittna och beröras av hundratals par i min klinik, (och även tusentals par på institutets olika workshops), har jag sett betydelsen av, att se och förstå den stora bilden av hur det är att vara mänsklig, samt vikten av tydliga verktyg i konsten av att skapa verkliga möten.

Precis som par som kommer till oss på institutet – har båda parter någonting väldigt viktigt att berätta (precis som alla vi har). Jag brukar säga till dem, att om jag fick chansen att verkligen höra dem så skulle jag utan tvekan, efter en tids lyssnande, förstå dem båda. Jag säger det då jag vet, att alla vi människor ”make sense” och är begripliga om någon tar sig tid att lyssna tillräckligt länge.

I denna tid då allt ska gå fort och det är viktigt att JAG får säga vad JAG tycker – så blir det sällan några möten. Speciellt inte möten som leder till förändring.
Förändring som vi vill se, och som vi så väl behöver.

Nästan varje dag, låter jag mitt hjärta beröras, av två modiga och fina personer som kommer in i terapirummet. I vissa fall har den inlärda maktlösheten slagit rot i kroppen, och hörs genom högljudda existentiella skrik i form av öppna gräl, andra gånger märks den mest som en tyst viskning på hjälp. Ytterligare andra mår ganska bra men vill förstå mer om konsten av att skapa riktigt bra kommunikation.  Alla vill bada i vattnet av kärleksfulla relationer.

Till en början finns sällan en mottagarplats, men efter endast en kort stund, växer sig platsen runt hjärtat större och större. Nu blir det sakta men säkert lättare och lättare att ta in och lyssna. Både på sig själv och varandra. Här i mötet av jag och du – börjar förändringen mot kärleksfulla relationer.

Verkliga, fantastiska möten, där det finns både en sändare och en mottagare. En sändare som står upp för sig själv, tar sitt liv på allvar och tydligt men mjukt visar vad som är viktigt i hans eller hennes värld.  En mottagare som i stunden av nu – vågar och vill närvara hos den andre, utan att blanda in sig själv och sina egna åsikter och känslor.

Ett möte av empatisk närvaro, som ofta förändrar oss båda -i stunden av nu.

Här finns inga rätt och fel och kampen om makten som så lätt kan kidnappa oss försvinner. Vi tittar under problemen och går på en respektingivande upptäcktsfärd i det som är – när det är.

Med stor närvaro och igen öppna hjärtan möts och förändras vi.

För i mötet med dig – förändras jag.

Eva Berlander