Är det dags för dig att göra nya val?

Vad som händer vid långvarig negativ stress är att vi förlorar synaptisk struktur i den prefrontala cortex. Ett område i hjärnan som är avgörande för vår förmåga att lugna och reglera våra ibland galopperande nervsystem (och därmed vår förmåga att prestera och vara framgångsrika på jobbet). 😢

Hjärnforskning visar tydligt att negativ stress tar bort bromsarna på amygdala (hjärnans fara system) som därmed kör över andra viktiga delar av hjärnan. I dessa fall uppmanas amygdala att växa sig större medans hippocampus (viktig för vårt minnes system) och den prefrontala cortex (den del som kan tänka logiskt och därmed lugna) att dra sig tillbaka.

Konsekvensen blir ofta förödande, då allt hjärnan ser är rädsla, hot och negativism.

Stress är också en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom Ja, tyvärr leder långvarig negativ stress inte bara till jobbiga känslor, konflikter och svårigheter i vår vardag, utan även till obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Som om inte det vore nog. Negativ stress hindrar oss från att prestera på topp, vara kreativa, nöjda och glada. Den t o m förstärker vår oförmåga att lyssna, kommunicera, njuta och leva livet fullt ut.

Här är det lätt att tappa lusten…

DÄRFÖR ÄR DET OERHÖRT VIKTIGT att också konstatera att hjärnan är plastisk och därmed föränderlig. Att vi med värme för oss själva och för varandra, förstår vikten av att allt vi fokuserar på växer. Min erfarenhet säger mig att med nya insikter som berört hjärtat och målmedveten träning kan vi alla vända en negativ trend mot en positiv dans. Så spännande!

Det sägs t o m att alla vägar leder till Rom, om nu Italiens huvudstad står för positiv stress, lugn, harmoni, glädje, balans och därmed bra relationer.

Var reser du? Jag åker till Italien 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Eva Berlander