5 saker som förstör våra relationer

5 saker som förstör våra relationer

  •  Kommunikationsproblem
  • Brist på tillit
  • Otillräcklig respekt
  • Olika förväntningar
  • Oförmåga att förlåta

Förstöra eller förbättra, det är frågan?

1.Kommunikationsproblem förstör: Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna som påverkar vår relation med andra. Om vi inte kan kommunicera våra känslor och behov på ett effektivt sätt kan det skapa missförstånd, frustration, förtvivlan, konflikter och tyvärr stor ensamhet.

Tydliga kommunikationsverktyg förbättrar: Alla behöver vi bli sedda, hörda och begripna – på insidan. Vi längtar efter positiv kontakt och att någon annan kan besöka vår inre värld med nyfikenhet och värme. När vi lär oss att bygga en bro av kontakt, skapar vi inte bara en unik möjlighet till att bli sedda, hörda, begripna och respekterade, vi kommer även förstå sambandet mellan nutid, dåtid och framtid. På resan kommer vi varandra riktigt nära. En form av djup intimitet som inte går att beskriva i ord.

2.Brist på tillit förstör: Tillit är en viktig byggsten i alla relationer. Om vi inte litar på vår partner eller vänner kan det leda till oro, avundsjuka, misstänksamhet och konflikter. Det är viktigt att bygga upp tillit genom att vara ärlig, tydlig, vänlig, lojal och konsekvent. Otydlighet skapar både förvirring, rädsla och ofta ilska.

Självansvar förbättrar: När vi väljer att förstå våra egna tankar, känslor och beteendemönster har vi en unik möjlighet att öppna upp och visa oss för andra. Ju tryggare vi känner oss, desto mer motståndskraft får vi. På resan tål vi att vara tydliga, vänliga och autentiska. Egenskaper som hjälper andra att våga komma oss nära. Som du hör börjar allt med oss själva!

3,Otillräcklig respekt förstör: Respekt är en annan viktig faktor i relationer. Om vi inte respekterar våra partners eller vänners gränser, åsikter och val kan det leda till konflikter och en känsla av att inte bli uppskattad. Det är viktigt att visa respekt och att uppmuntra andra att göra det samma.

Olikhet förbättrar: En relation består alltid av minst två jag. Två olika personer som inte bara har olika DNA uppsättning utan även olika historia och livserfarenhet. När vi med hjälp av bra kommunikationsverktyg kan lära oss att bygga en bro av kontakt, kommer vi på resan se olikhet som spännande. Här kommer alla våra eventuella konflikter bli ett äventyr att förstå mer än problem som ska lösas.

4.Olika förväntningar: När vi inte har samma förväntningar på våra relationer kan det skapa problem. Om vi exempelvis förväntar oss olika saker av vår partner eller vänner kan det leda till konflikt och missförstånd. Det är viktigt att kommunicera våra förväntningar och att vara öppen för att anpassa oss. Här ska vi komma ihåg att våra konflikter sällan handlar om ämnet som vi fastnar i. Bakom varje konflikt ligger en önskan, en längtan som vi sällan hör.

Mjuk tydlighet förbättrar: När vi väljer att vara tydliga med respekt för varandras olikheter ärar vi våra relationer. Kan vi sen välja att vara nyfikna, intresserade och engagerade i andra, ja då kommer den andre personen att uppleva sig sedd på riktigt.

En nyckel till bra kommunikation är att förstå att vi enbart är på besök i den andres värld. Vi är inte den andre personen utan vi är enbart ett vittne till den andres känslor, tankar och berättelser. På resan börjar vi höra varandras behov och längtan i motsatsen till kritiken, misstron och konflikterna. När vi känner oss sedda på insidan öppnar vi upp och blir mjuka, vänliga, toleranta och ärliga. Tillsammans kan vi nu måla upp vår gemensamma vision parallellt med att vi tar ansvar för våra egna mål och delmål.

5. Oförmåga att förlåta: Konflikter är en naturlig del av relationer, men om vi inte kan förlåta och släppa taget om gamla fel kan det skapa problem. Att lära sig att förlåta och att be om förlåtelse är viktigt för att kunna bygga upp en sund och långvarig relation.

Uppskattning förbättrar: Vi gillar dom som gillar oss. När vi lär oss att se det bästa i oss själva och i varandra öppnar vi upp för positiv kontakt. När vi väl har kontakt (ibland behöver vi ta hjälp av en duktig terapeut) kan vi prata om det som är svårt att prata om. Här ska vi komma ihåg att negativ kontakt är bättre än ingen kontakt alls. Det är alltså bättre att gräla, älta och bråka än att riskera att det blir tyst och tomt mellan oss.

Vår erfarenhet visar tydligt att vi ibland behöver prata om det som varit svårt för att i nästa skede kunna släppa det och gå vidare. Nyckeln är att ha bra kommunikationsverktyg i vår hand så vi inte fastnar  i problem utan snarare upplever förståelse, respekt och värme.

Här ska vi även påminna oss om att allt som hänt i DÅTID är över, och att ingenting av det vi spekulerar om för FRAMTIDEN har hänt. Det enda vi vet är NUET. Bra relationer handlar helt enkelt om tillgänglighet och närvaro. Så spännande!

Eva Berlander & Co

P.S. Gör som tusentals andra du också. Gå vårt stora online paket och lär dig att vara proffs på relationer och kommunikation. Läs mer i gästboken om du vill veta vad andra tycker och låt dig inspireras av Evas relationspodd.