5 saker om förstör eller förbättrar våra relationer

Förstöra eller förbättra – ja det är frågan?

Kommunikation

Kommunikationsproblem förstör: Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna som påverkar vår relation med andra. Om vi inte kan kommunicera våra känslor och behov på ett effektivt sätt kan det skapa missförstånd, frustration, ensamhet, förtvivlan och tyvärr många konflikter.

Tydliga kommunikationsverktyg förbättrar: Alla behöver vi bli sedda, hörda, respekterade och begripna- på insidan. Vi längtar efter positiv kontakt och att någon annan kan besöka vår inre värld med nyfikenhet och värme. När vi lär oss att ”bygga en bro” av kontakt, skapar vi inte bara en unik möjlighet till samförstånd, vi kommer även förstå sambandet mellannutid, dåtid och framtid. På resan kommer vi varandra riktigt nära. En form av djup intimitet som inte går att beskriva i ord.

Tillit

Brist på tillit förstör: Tillit är en viktig byggsten i alla relationer. Om vi inte litar på vår partner, kollegor eller vänner kan det leda till oro, avundsjuka, misstänksamhet och konflikter. Det är viktigt att bygga upp tillit genom att vara ärlig, tydlig, vänlig, lojal, autentisk och konsekvent. Otydlighet skapar helt enkelt förvirring, rädsla, avstånd och ofta ilska.

Själv-ansvar förbättrar: När vi väljer att ta oss själva på allvar genom att gå på en egen nyfiken upptäcktsfärd i vårt inre, lär vi oss att förstå våra känslor, tankar och beteenden. Ju mer vi hör och förstår våra egna signaler, desto tryggare och mer motståndskraft (resilience) får vi. Här är det lätt att öppna upp och visa oss för andra (show up). På resan lär vi oss att vara autentiska, lugna, tydliga och vänliga. Egenskaper som hjälper andra att våga komma oss nära. (gäller både hemma privat och på jobbet). Som du förstår börjar allt med oss själva.

Respekt

Otillräcklig respekt förstör: Respekt är en annan viktig faktor i relationer. Om vi inte respekterar vår partner eller våra kollegors, vänners gränser, åsikter och val kan det leda till konflikter och en känsla av att inte bli uppskattad. Det är viktigt att visa respekt och att uppmuntra andra att göra det samma.

Olikhet förbättrar: En relation består alltid av minst två jag. Två personer som inte enbart har sin egen DNA uppsättning, temperament, utan även sin egna historia fylld av livserfarenheter. När vi med hjälp av bra kommunikationsverktyg kan lära oss att höra varandra med syftet att förstå, kommer vi se olikhet som spännande. Här kommer alla våra eventuella konflikter bli ett äventyr att möta och leva, i motsatsen till problem som ska lösas.

 Förväntningar

Olika förväntningar förstör: När vi inta har samma förväntningar på våra relationer kan det skapa problem. Om vi exempelvis förväntar oss olika saker av vår partner, kollegor eller vänner kan det leda till konflikt och missförstånd. Det är viktigt att kommunicera våra förväntningar och att vara öppen för att anpassa oss. Här ska vi också komma ihåg att våra konflikter sällan handlar om ämnet som vi fastnat i. Det är enbart ett symptom. Bakom varje konflikt ligger en önskan, en längtan som vi sällan hör.

Mjuk tydlighet förbättrar: När vi väljer att vara tydliga med respekt för varandras olikheter ärar vi våra relationer. Kan vi sen välja att vara nyfikna, intresserade och engagerade i andra, ja då kommer den andre personen att uppleva sig sedd på riktigt. En nyckel till bra kommunikation är att förstå att när vi lyssnar på någon annan så är vi enbart på besök i den andres värld. Vi är inte den andre personen utan vi är bara ett vittne till den andres känslor, tankar och berättelser. Det intressanta är att när vi känner oss sedda på insidan öppnar vi upp och blir mjuka, vänliga, toleranta och ärliga. En berörande fin grund att stå på, när vi lekfullt betraktar vår gemensamma vision och det vi gemensamt vill uppnå.

Förlåtelse

Vår oförmåga att förlåta förstör:  Konflikter är en naturlig del av relationer, men om vi inte kan förlåta och släppa taget om gamla fel kan det skapa stora problem. Att lära sig att förlåta och be om förlåtelse är viktigt för att kunna bygga upp sunda och långvariga relationer.

Uppskattning förbättrar:  Vi gillar dom som gillar oss. När vi lär oss att se det bästa i oss själva och i varandra öppnar vi upp för positiv kontakt. När vi väl har kontakt (ibland kan det hjälpa att ha en duktig terapeut med i rummet) kan vi prata om det som är svårt att prata om. Här ska vi komma ihåg att negativ kontakt är bättre än ingen kontakt alls. Från vårt nervsystems perspektiv är det alltså bättre att gräla, älta och bråka än att riskera att det blir tyst och tomt mellan oss. Min erfarenhet visar tydligt att vi ibland behöver prata om det som varit svårt för att i nästa skede kunna släppa det och gå vidare. Detta handlar inte om att fastna i problem och hinder utan snarare om förståelse, respekt, kontakt och värme. Här ska vi också påminna oss om att allt som hänt i DÅTID är över, och att ingenting av det vi spekulerar om för FRAMTIDEN har hänt. Det enda vi vet är NUET.

Ja, bra relationer (både hemma och på jobbet) handlar helt enkelt om tillgänglighet och närvaro. Så spännande!

Eva Berlander