#10 Från maktlöshet till kraft. Var går din uppmärksamhet? – Eva Berlander och Eva Nordin


Många av oss har erfarenheter av att fastna i gamla mönster, tankesätt och inlärda beteenden som hämmar oss från att leva ett rikt liv. Kanske fastnar du i samma typ av problem eller lägger en stor del av ditt fokus på en partner du vill förändra. Kanske dissar du dig själv och har du en inre röst som säger: det går inte, jag kan inte, jag är hopplös, det är typiskt mig.

Veckans avsnitt handlar om att gå från upplevelsen av maktlöshet, till lust och kraft att våga ta klivet till förändring.