#76 Regnbågens alla känslor – Eva Berlander


Som du vet är det viktigt att definiera målet.
När vi tittar genom linsen av Interpersonell neurobiologi (IPNB) definierar vi hälsa med ordet integrering. Integrering kommer av differentierade delar som länkas samman.

I det här avsnittet vill Eva inspirera dig att lyfta blicken och lekfullt titta på regnbågens alla färger. På skoj sätter hon en färg på många av våra olika känslotillstånd.

Hon plockar isär dem, länkar dem med målet att skapa hälsa och en bättre värld.

Välkommen på en spännande resa!