#33 Bokmässan – Eva Berlander möter Dr Lars-Eric Uneståhl


I detta avsnitt får du höra Eva Berlander möta psykolog och fil dr i psykologi Lars-Eric Uneståhl som grundade den mentala träningen. De befinner sig på Bokmässan i Göteborg.

Eva utbildade sig till mental tränare 1989 och det förändrade hennes sätt att arbeta som terapeut och hennes liv i stort.
Som terapeut var hon skolad till att titta bakåt, som mental tränare började hon titta framåt och integreringen av dem båda har varit av störst vikt. Idag när hon ser sitt arbete och sitt liv genom linsen av interpersonell neurobiologi blir motivationen att leva i nuet en nyckel.
Kommunikation och att vara livslevande handlar om närvaro, helt enkelt!

Välkommen på en spännande resa!

Du hittar mer information, utbildningar och träningsprogram inom Mental Träning på Skandinaviska Ledarhögskolan.

Du kan läsa mer om Lars-Eric Uneståhl på hans hemsida.