#155 Är känslan av att vara kränkt, ett samhällsproblem? Eva Berlander möter Dr Dan Hasson


Är känslan av att vara kränkt, ett samhällsproblem?

I det här podcast- samtalet möter Eva Berlander Dan Hasson. Dan är författare och forskare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet.

Tillsammans pratar de om öppenhet, sårbarhet, hövlighet, olikhet, kränkthet, mål, stress och hälsa.

Här kommer de tre övergripande råden om grunderna i effektiv stresshantering som Dan så generöst delar med sig av, under deras samtal:

  1. Återhämtning – där viktigaste källan är sömn och de mest kraftfulla metoderna är andning och avslappning.
  2. Förhållningssätt – något man alltid kan påverka och ett ovärderligt verktyg för att hantera stress.
  3. Mål – att ta reda på vad man vill uppnå och systematisk arbeta för att uppnå just det.

Alla dessa beskrivs i Dan´s böcker Stressa rätt (Viva förlag 2008), Effektiv stresshantering (Forum 2012), samt delvis i Faktastiskt (Natur & Kultur 2019). Konkreta verktyg för individer och företag finns även på: www.healthwatch.se

Som alltid, ska du känna dig varmt välkommen att lyssna!