Jag är besatt!

Hej Eva. Jag är besatt! Jag är faktiskt besatt av mitt ex och vad han gör.

Jag märker med mig själv att jag är inne på Facebook, på Instagram – ja jag tittar överallt på tecken på hur han mår, vad han gör och vilka han träffar.

Jag känner mig nästan sjuk för att jag vill veta vad han gör. Jag känner mig så förolämpad när jag märker att han flörtar med andra.

Är jag ett hopplöst fall?