Om hjärnan förändras, kan både ditt och dina klienters liv förändras

d21c9c79-4940-417f-bd2a-f59cd34df667När neurovetenskapen började upptäcka mer om hjärnans anmärkningsvärda förmåga att förändra sig själv, öppnades nya sätt att tänka kring relationer och hälsa. Detta är speciellt viktig information för terapeuter och i vårt arbete med individer och par.

Genom att utnyttja kraften inom neuroplasticitet, kan vi hjälpa (oss själva), våra klienter att tänka klarare, lära och ta in information lättare, utveckla större fokus och sist men inte minst att hantera och lugna reaktiva känslor.

Att helt enkelt lugna och reglera våra egna och våra klienters ibland galopperande nervsystem. Här öppnas mottagarplatsen för en kärleksfull relation. En vänlig, empatisk och förstående relation både med sig själv och med andra.

Kunskapen om hjärnans plasticitet innefattar ett antal komplexa processer och det kan vara ett svårt begrepp att förmedla till klienter. Därför har vi på Svenska Imagoinstitutet valt att förmedla vår gedigna kunskap gällande interpersonell neurobiologi, par terapi, mental träning och vikten av närvaro genom bl.a. en 6 månaders utbildning för terapeuter. Integrera neurobiologi med terapi. INT. Vi har även utbildningar för privat personer och för par.

Om hjärnan förändras, kan både din och dina klienters liv förändras. Så spännande!

Välkommen på en spännande resa!
Eva Berlander