Nästa helg är det dags….

Om du är som de flesta av oss, så har du sett med en blandning av fascination, förvirring och kanske nyfiket intresse på hur hjärnforskning har blivit det viktigaste temat inom så många områden, speciellt inom psykiatri och psykologi. Nu förtiden, hörs och beskrivs ord som: Amygdala , hippocampus, insula  eller neuroplasticitet både i vetenskapliga tidskrifter, på föreläsningar, seminarier och i utbildningar. Även ”må bra” litteratur har fångat vetskapen om hjärnan och vårt medvetande på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Kunskap finns det, men den gnagande frågan kvarstår: På vilket konkret sätt har neurovetenskap förbättrat det faktiska bruket av psykoterapi och hur kan vi använda oss av all kunskap i våra arbeten och i våra personliga liv? Både som terapeut men också i andra yrkesgrupper där mänskliga möten ingår.

Eva Berlander och Pat Love guidar oss genom labyrinten av Interpersonell neurobiologi, kärleksfulla relationer och läkande integrering. Med tydlighet, värme, humor och konkreta verktyg lär vi oss använda den senaste forskningen inom hjärnbaserad-psykoterapi  – både privat och i våra yrken.

Tillsammans tittar vi bl., a på frågor som:  

Hur kan förståelsen av hur vår hjärna och vårt medvetna fungerar, konkret påverka vårt sätt att bemöta och hjälpa klienter/patienter/kunder (och även oss själva)?

Hur kan vi förmedla denna kunskap på ett sätt som leder till mental hälsa, positivitet och kärleksfulla relationer? 

Hur översätter vi komplexa begrepp som neuroplasticitet och integrering av hjärnans olika delar i vårt kliniska arbete?

Hur kan vi på ett humoristiskt och lättsamt sätt ”ta bort” skam och skuld och därmed öppna upp för personligt ansvar?

Varför är närvaro nyckeln i interpersonell neurobiologi och hur skapar vi det?

Vad har neurovetenskap med magiska möten och kommunikation att göra?  

Hur stimulerar/aktiverar vi neurala spår som leder till läkning och förändring? (SNAG- Stimulate neural activation for growth)

Vad har vi lärt oss om könsskillnader i hjärnans utveckling, och hur kan den kunskapen förbättra vår förmåga att tillsammans med klienter/ patienter/kunder av båda könen, förbättra våra resultat?

Detta är lite av det vi ska roa oss med i dagarna tre…

Kom! Vad med på en spännande resa! Det finns fortfarande platser kvar…