Låt oss lyfta blicken och tillsammans se den stora bilden…

Vi vill så gärna lösa gräl, svårigheter, osämja och problem. Omtanken
och önskan är god men tyvärr springer vi ofta ner för samma
återvändsgränd om och om igen…
Samma gäller ämnen som problem med skolan, rasism, sjukvården, överfyllda
dagisplatser, olikhet och andra stora, stora samhällsfrågor. Vi fastnar
och ältar.
Precis som när par som är i kamp, fastnar i detaljer av vem som har rätt
och vem som har fel, så får vi lätt ”för oss” att samhällsfrågor mest
handlar om pengar, klasskillnader, politik mm.
Jag säger inte att det inte har en betydelse men precis som när jag
arbetar med par, kan jag se att OM och NÄR vi fastnar i detaljer av rätt
och fel så kommer vi inte vidare.

Vi behöver snarare lyfta blicken och se den STORA BILDEN.

Bilden av att vi alla behöver bli sedda, uppskattade, reglerade och
begripna. Att vi alla behöver LIMBISK RESONANS – d v s varma ögon, tid,
öppet ansikte, mjuk röst, uppskattning och vänlighet. När vi får denna
resonans av intoning – oavsett hudfärg, politisk åsikt, kön, kultur,
ålder mm så händer någonting magiskt!

Vi knyter ann och när vi vågar komma nära – så kan vi lösa konflikter!
Så spännande!!

En stor man som verkligen vågade prova vägen – vänlighet, försoning och
knyta ann var verkligen Nelson Mandela. Han såg och levde den stora
bilden.

Istället för att fastna i rättvisa, rätt och fel valde han med hela sin
essens att visa vägen till Kärlek. Han förstod att han kunde bidra och
att det han valde att göra i det lilla kunde påverka det stora.
Jag blir djupt berörd när jag hör några av alla de sånger som just nu
sjungs utanför Mandelas hus.
I det här, är Afrika ett föredöme. Trots enorma svårigheter där kamp,
krig och fattigdom är vardagsmat har de med små, steg provat en ny
väg…..

Det är ”lätt” att fastna i hopplöshet när man läser tidningen på
morgonen. Där detaljer om rätt och fel är huvudpersonen. Varm i hjärtat
blir jag när jag ser att Göteborgs Posten valt att fokusera på 1000 goda
gärningar…

I den stora bilden ser vi att KONTAKT är nyckeln till ett välfungerande
samhälle. Intressant nog kostar kontakt sällan mycket pengar.

Var med och berätta vad du tänker och känner: Skapar du kontakt eller
fastnar du lätt i detaljer av rätt och fel? Hur bidrar du till en bättre
värld? Jag har fastnat, och fortfarande gör jag det ibland. Så
mänskligt!

Vi behöver, som jag brukar säga, ”sätta ett hjärta runt oss själva” ochpusselhjärta
om och om igen lyfta blicken och göra ett större val.

Kram, Eva Berlander

Ps,Ett fint citat från Nelson Mandela:

”What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what
difference we have made to the lives of others that will determine the
significance of the life we lead”