Lika & Olika = Kärlek!

Låt oss ära olikhet.

När vi mår dåligt så blandar vi ofta ihop oss. Vi blir det jag kallar för en smoothie istället för en fruktsallad.
Den enes känslor blir den andres känslor och vi får lätt för oss att det finns ett rätt eller ett fel sätt att tänka, känna och vara. Här sugs vi ofta in i ”pricken” och dansar runt bland problem.

Rent neurobiologiskt är detta fenomen mänskligt och förståeligt.

Vi är däggdjur och biologiskt gjorda för kontakt. Vi vill höra till flocken och har därför ett naturligt ”Vi mot Dom” perspektiv. Detta gör vi automatiskt trots att vi alla är lika fina. Lika och olika.

Vi behöver äta, men gillar olika typer av mat. Vi behöver fysisk kontakt och sex, och allas våra behov ser lite olika ut. Några gillar regn, andra är mer förtjusta i sol och värme. Vissa litar på en politiker, andra på en annan. Några är homosexuella andra är heterosexuella. Några är morgonpigga och andra är trötta på morgonen, några har en religion, andra en annan… Så spännande!

Vi behöver ära och uppskatta både likhet och olikhet inom alla dess områden. Olika betyder att vi inte är samma person och vem vill enbart vara tillsammans med sig själv? Vi behöver lyfta blicken bort från ”pricken” och se ljuset – tillsammans!

Här kommer tre, för mig, fina filmer gällande lek, tacksamhet och uppskattning. Här, här… och här.

Låt oss ära olikhet!
Eva Berlander

P.S. Vill du inspireras? Kom på min föreläsning: Kärlek, respekt och kommunikation – ska det vara så förbaskat svårt? Du bokar din plats här. Begränsat antal platser.