Att lugna en rädd kropp

Efter att ha studerat interpersonell neurobiologi under många år, har en av de största insikterna varit att förstå hjärnans oerhörda känslighet för verkliga och overkliga hot. Även de minsta tänkbara hot kan för nervsystemet bli katastrofalt allvarligt. Hjärnan är helt enkelt mer intresserad av vår överlevnad än av att vi blir lyckliga.

Detta gör att vi alla är oerhört känsliga för oro, rädsla, utanförskap, kritik, en hård röst, en rynkad panna, distans eller ilska. Naturligtvis ska vi vara uppmärksamma på verkliga hot, men vi ska inte spilla mentala resurser och stresshormoner på falska alarm. Det gör det svårare att ta itu med verkliga problem och får oss ofta att ”bada” i lidande, upplevd maktlöshet och stress. Här förlorar vi möjligheter till närhet och samverkan med andra, och fastnar i cykler av meningslösa konflikter.

Här behöver vi sätta ett hjärta runt allas vår mänsklighet, och även ta ansvar för att lära oss se skillnad på verkliga och upplevda hot. Vi behöver också ta in att bakom rädsla ligger ofta utveckling. Så spännande!

Här får du se en fin film av Tara Brach gällande rädsla.

Har du också bestämt dig för att gå på en spännande upptäcktsfärd i din egen ”arkitektur”? Jag kan varmt rekommendera dig att ta vår mycket uppskattade online utbildning: att leva istället för att överleva eller att tillsammans med en partner/vän närvara vid vår workshop med samma namn. Få platser kvar! Här och Här.

Vill du enbart ha en introduktion till vårt mycket uppskattade arbete? Just nu har vi ett kanonerbjudande; 10 steg till nya möjligheter + föreläsning, för ett rabatterat pris.

Eva Berlander