Alkohol – en njutning eller ett gift?

Det är ingen svaghet att tappa kontrollen.

Det är en styrka att ta tillbaka den.
-C. Hansen


Sommar, fint väder, en kall öl eller ett gott glas vin hör ofta ihop. Att sitta på sin veranda eller på en uteservering och njuta av någonting gott att dricka, är för många gott. En njutbar upplevelse som ibland kan leda till en djävulsk vana som tar över allt annat i livet.

Jag tror att alla vi har mycket att lära av Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram och dess sinnesrobön.

Vi människor har en naturlig tendens att vilja undvika smärta. Smärta gör ont. Tyvärr leder undvikande oftast till ett lidande. Ett lidande som sätter sig i kroppen och som vi på olika sätt försöker att kortsiktigt döva.

Det kan handla om att vi alltför ofta spelar, äter, tränar, jobbar, shoppar, städar, porrsurfar eller tar till någonting annat som kortsiktigt lugnar och reglerar våra ibland galopperande nervsystem. Vi blir beroende eller medberoende.

Medberoende betyder att vi är beroende av att ”hjälpa” den som är beroende. Dansen är densamma. Här springer vi ifrån oss själva. Konflikter, svårigheter, oro och ohälsa lever sitt eget liv.

Att välja att sänka farten och att säga JA till ångest och abstinensens är inte lätt men oerhört läkande. Under varje konflikt ligger en önskan. En längtan som behöver begripas av oss själva och ibland av varandra för att inifrån och ut lugnas – denna gång långsiktigt.

Det är ingen svaghet att tappa kontrollen. Det är en styrka att ta tillbaka den.

P.S. Sinnesrobönen: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”