#23 Psykologen Ingrid Almgren Sjölander och Eva Berlander – Många vägar leder till Rom


I detta avsnitt gästas Eva Berlander av psykologen och Psykoterapeuten Ingrid Almgren Sjölander. Hon har företaget Psykologi med mera: http://www.psykologimedmera.se

Tillsammans går de på upptäcktsfärd i konsten av att integrera olika terapiformer och se den stora bilden av mental hälsa.

Varmt Välkommen!

Vill du kontakta Ingrid? Gå in på www.psykologimedmera.se.