#12 Ingegerd Tollgerdt Andersson, Lycka del 2 av 2


Vi människor är rätt duktiga på att vara kritiska och se det svarta och det som inte fungerar. Det påverkar våra relationer och vår bild av världen. 

Vill du känna mer glädje och lycka? Till viss del handlar det om att bestämma sig, att träna sin förmåga och rikta sitt fokus på det som fungerar, ger stimulans och glädje. 

Hur tänder du din hjärna?

Välkommen till avsnitt två om lycka!