/* */

För psykologer, coacher och terapeuter

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced”
Soren Kierkegaard

”We are not teaching a traditionell model, but a way of being with our clients.

Research says: The relationship is the therapy” 

 

Lär dig mer om hur du kan integrera neurobiologi i ditt arbete

Interpersonell neurobiologi (IPNB) är ett banbrytande perspektiv som grundades och namngavs av Dr Daniel J.Siegel och som han sedan har utvecklat tillsammans med andra pionjärer som Dr Allan Schore och Dr Louis Cozolino.

IPNB är inte en fristående metod utan snarare en integration mellan olika forskningsfält där alla har fokus på hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer ständigt integrerar och påverkar varandra.

Den stora bilden 

En lekfull metafor som ofta används inom IPNB är vikten av att se hela elefanten. I motsatsen till att fokusera på detaljer av exempelvis elefantens öron, svans eller mage, lyfter vi blicken och ser den stora bilden. Här differentierar vi de olika forskningsfälten för att sedan länka dem och skapa integrering. När vi tittar genom linsen av IPNB så definierar vi hälsa med integrering. 

Forskningsfältet innefattar kunskap från bland annat:  neuropsykologi, biologi, social neurovetenskap, kvantfysik, anknytningsteori, mindfulness och psykologisk behandling.

Genom att hjärnan är plastisk (förmågan att utvecklas och anpassas) och ett mycket socialt organ som ständigt utvecklas och byggs av interpersonella erfarenheter, är utveckling alltid möjlig.

Så spännande!

Interpersonell neurobiologi är relationernas neurovetenskap

Särskild fokus är våra sociala hjärnstrukturer, så som vårt behov av att knyta an (anknytning) emotionell reglering (affektreglering), intoning (attunement), och närvaro. Att vi genom kontakt med andra, formar våra hjärnor och därmed våra relationer och vårt välbefinnande.

De goda nyheterna är att vi alltid kan förändras – de dåliga att vi anpassar oss likaväl efter ohälsosamma omständigheter. Man betonar speciellt hjärnans förmåga till utveckling och läkning och hur detta kan ske genom våra relationer.

Att gå över bron

I över 30 år har Eva Berlander utbildat individer, par, psykologer, företag och organisationer med mycket fina resultat. Basen är en integrerande dialog som hon lekfullt och metaforiskt benämner: att gå över bron.

För närvarande har Eva haft mer än 1200 par på första parkett och hon har även mött tusentals individer och par genom hennes föreläsningar och workshops.

Alltid med mycket fina resultat. 

I mötet skapas tillit

Vill du veta mer? Börja gärna med vår kurs: I mötet skapas tillit.

Genom linsen av interpersonell neurobiologi fokuserar vi på 7 viktiga steg i vårt arbetet med våra klienter eller kunder. Viktiga delar som leder till tillit och fina resultat. Lekfullt tittar vi på sambandet mellan hjärnan – medvetandet och våra relationer.

Kursen är för dig som arbetar som psykolog, terapeut, socionom eller coach. Kursen vänder sig även till alla yrkesgrupper som vill lägga sin fokus på mötet mellan oss människor. 

De flesta väljer att fortsätta med vår grundutbildning: IPNB – den stora bilden för att sen fördjupa kunskapen ytterligare, genom vår  utbildning: IPNB – detaljerna. 

Har du bestämt dig? Ta vårt paketpris på alla dessa tre delar. 

Många väljer att göra utbildningarna tillsammans med andra kollegor, vilket ger en extra dimension.  

Pararbete som fungerar

Parallell med distanskurs/utbildning kan du även välja att vara med på ett liveevent där vi integrerar materialet ytterligare. Vår fokus ligger här på pararbetet och hur du kan lära andra det du lärt dig.    Tillsammans skapar vi helt enkelt, en bättre värld!  

Våra utbildningar är trots sin vetenskapliga grund inte skrivna eller kommunicerade med ett akademiskt språk. Istället är de personliga och enkla.

Varmt välkommen på en spännande resa! 

NYHET!
KURS ONLINE

I mötet skapas tillit

1 125 kr

I mötet skapas tillit är en kurs för dig som arbetar som psykolog, terapeut, socionom eller coach.

Kursen är även öppen för alla som är nyfikna på hur vi skapar trygga möten. 

Tillsammans tar vi 7 steg mot tillit, ansvar och utveckling.

 Varmt välkommen!

 

GRUNDKURS ONLINE

Interpersonell neurobiologi –
Den stora bilden

10 950 kr

Att leva istället för att överleva IPNB  – den stora bilden.

Trots att du redan kan så mycket kan vi varmt rekommendera dig att vända din uppmärksamhet mot dig själv. När vi lär oss  inifrån och ut är det lättare att sen lära andra. Interpersonell neurobiologi är helt enkelt, relationernas neurovetenskap!

Bok ingår.

CERTIFIKATUTBILDNING 

Integrera neurobiologi med terapi – paket (INT)

 

22 500 kr

 

En utbildning för dig som har bestämt dig för att ta med neurobiologi i ditt arbete.  I det här paketet ingår:

  • I mötet skapas tillit
  • Att leva istället för att överleva – IPNB – den stora bilden
  • Interpersonell neurobiologi – detaljerna

Certifikat efter utfört slutprov

FÖRDJUPNING ONLINE

Interpersonell neurobiologi – 
Nio domäner av integrering 

12 500 kr

Att leva istället för att överleva

I den här fördjupningen tittar vi på detaljerna. Vi plockar ihop hjärnan för att sedan integrera bitarna igen.

LIVE WORKSHOP FÖRDJUPNING

Under två dagar lär du dig grunderna i att arbeta med par.

6500 kr

Tillsammans integrerar vi materialet, lär oss kommunikation som leder till kontakt, skrattar och låter hjärtat bli berört.

Den här unika workshopen kräver särskilda förkunskaper.

I MÖTET SKAPAS TILLIT

ONLINE
Genom linsen av interpersonell neurobiologi fokuserar vi på 7 viktiga steg i vårt arbetet med klienter. Viktiga delar som leder till fina resultat.

INTERPERSONELL NEUROBIOLOGI - DEN STORA BILDEN

ONLINE - GRUNDKURS
Vår bästsäljande utbildning då den innehåller timtals med inspiration och ny kunskap, tryggt guidat av Eva Berlander. Eva visar även hur dialogen “att gå över bron” går till. Du kan göra den ensam eller tillsammans med en vän. Bok ingår.

INTERPERSONELL NEUROBIOLOGI - NIO DOMÄNER AV INTEGRATION - DETALJERNA

ONLINE - FÖRDJUPNING
Detta är ett samarbete mellan Svenska Imagoinstitutet och Psykologi med mera. Block 2 är för dig som vill fördjupa din kunskap inom personell neurobiologi för att använda det såväl inom ditt yrke eller i övriga livet.

Språket i denna utbildning utgår ifrån att du gått "Intepersonell neurobiologi - Den stora bilden"

INTEGRERA NEUROBIOLOGI I DITT ARBETE MED PAR

LIVE
Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är inte en fristående metod utan en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar varandra.
RELATIONER & MENTAL TRÄNING

RELATIONER & MENTAL TRÄNING

ONLINE
Eva Berlander och Dr Lars-Eric Uneståhl samtalar om den mentala träningens betydelse i relationer. Två böcker.
DITT EGNA PRIVATA UNIVERSITET

DITT EGNA PRIVATA UNIVERSITET

LIVE
Kanske kommer du inte vidare med ditt par, eller så behöver du stöd och inspiration i att leda dem genom maktkampens dans. Kanske vill du leda dem ett steg djupare eller hjälpa dem öppna en ny dörr. Kanske vill du helt enkelt få inspiration och hitta tillbaka till ”lusten” i ditt egna arbete med par.

BOKA EVA SOM FÖRELÄSARE

ONLINE
En mycket inspirerande föreläsning för dig som arbetar med människor, antingen som coach, psykolog eller terapeut. Även om föreläsningen riktar sig till individer och par är helheten av det jag föreläser om av största vikt, även i yrkeslivet. Här vill jag inspirera till nyfikenhet och igenkänning. Allt för att ta bort skuld, skam och negativ fokus på problem och istället öppna upp för en mottagarplats med stor chans till nya möjligheter.
HANDLEDNING

HANDLEDNING

LIVE
Genom linsen av Interpersonell Neurobiologi (IPNB), Imago relationsterapi, Mental träning och Mindfulness tittar vi på ditt kliniska arbete med par, individer och grupper. Förståelse för neurobiologi förklarar inte bara hur förändring sker, utan leder även till effektivare terapi.

WORKSHOP

LIVE
Boka workshop tillsammans med en kollega och se när Eva Berlander jobbar med par live på plats. I denna uppskattade workshop lovar vi en spännande resa!
VAR SKA DU BÖRJA?

VAR SKA DU BÖRJA?

KONTAKTA OSS
Om du är osäker på första steget kan du alltid höra av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Fina ord från branschkollegor

  • ”Jag arbetar som coach och terapeut inom Psykosyntes. Denna utbildning inom IPNB har gett mig så mycket bra verktyg. Jag ska erkänna att jag först kände mig lite skeptisk till distansutbildning, men insåg snabbt fördelen med att kunna integrera det jag lärde mig i vardagen, där och då. Detta både i mitt eget liv, men också i arbetet med klienter. Vem skulle jag då rekommendera denna utbildning till? Alla som önskar fördjupa och förbättra sina relationer, förstå sina reaktioner och sig själv, förstå hur vi funkar helt enkelt. Relationer både med sig själv, sina nära och kära, men även vänner och kollegor. Stort Tack!”

    - Susanne

Eva Berlander möter Lars-Eric Uneståhl Relationer & mental träning

Få ett smakprov på Eva Berlander och Lars-Eric Uneståhls kurs ”Relationer och mental träning”

Du vet väl om att du kan göra alla våra utbildningar på distans? Så spännande!
Du vet väl om att du kan göra alla våra utbildningar på distans? Så spännande!