Lär dig mer om hur du kan integrera neurobiologi i ditt arbete

Interpersonell neurobiologi (IPNB) är ett banbrytande perspektiv som grundades av Dr. Daniel J. Siegel och som har utvecklats vidare tillsammans med andra pionjärer såsom Dr. Allan Schore och Dr. Louis Cozolino.

IPNB är inte en fristående metod utan en syntes av olika forskningsområden. Dessa områden fokuserar gemensamt på hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer ständigt samverkar och påverkar varandra. Denna integrerade förståelse erbjuder kraftfulla insikter för tillämpning inom många olika yrkesfält.

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”

– Soren Kierkegaard

”We are seeking a pradagim shift so that the way we think of therapy, the way we practice, and the way we talk to our patients are all influenced with our felt sense of the brains movement toward integration.”

– Bonnie Badenoch

Den stora bilden av vår mänsklighet

Interpersonell neurobiologi (IPNB) använder en lekfull metafor för att illustrera vikten av att se ”hela elefanten” snarare än att bara fokusera på delar som öron, svans eller mage. Genom att lyfta blicken och betrakta den stora bilden kan vi differentiera och sedan sammanlänka olika forskningsområden för att skapa integration. Inom IPNB definieras hälsa genom denna integration.

Forskningsfältet IPNB drar nytta av insikter från en mångfald av discipliner inklusive neuropsykologi, biologi, social neurovetenskap, kvantfysik, anknytningsteori, mindfulness och psykologisk behandling.

En central aspekt av IPNB är förståelsen att hjärnan är plastisk — den har förmågan att utvecklas och anpassas. Som ett djupt socialt organ, påverkas hjärnan kontinuerligt av interpersonella erfarenheter, vilket gör att utveckling är möjlig genom hela livet.

Interpersonell neurobiologi: Relationernas neurovetenskap

Ett särskilt fokus inom IPNB ligger på våra sociala hjärnstrukturer, såsom vårt behov av anknytning, emotionell reglering (affektreglering), intoning (attunement) och närvaro. Genom interaktion med andra formar vi våra hjärnor, vilket i sin tur formar våra relationer och vårt välbefinnande.

De goda nyheterna är att vi alltid kan förändras; de dåliga är att vi lika gärna kan anpassa oss till ohälsosamma omständigheter. Särskilt betonas hjärnans förmåga till utveckling och läkning, och hur detta kan uppnås genom våra relationer.

Att gå över bron

I över 30 år har Eva Berlander framgångsrikt utbildat individer, par, psykologer, företag och organisationer. Hon använder en integrerande dialogteknik som hon lekfullt kallar ”att gå över bron”.

Eva har haft äran att arbeta med mer än 1200 par och tusentals individer genom sina föreläsningar och workshops, alltid med mycket fina resultat.

I mötet skapas tillit

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom detta område? Vårt lilla paket är en utmärkt startpunkt. Genom att tillämpa principer från interpersonell neurobiologi tar vi oss an sju viktiga steg som främjar tillit och positiva resultat. utbildningen utforskar lekfullt sambandet mellan hjärnan, medvetandet och våra relationer, och riktar sig till professionella som psykologer, terapeuter, socionomer, coacher och andra yrkesgrupper som prioriterar mänskliga möten.

Många deltagare väljer att fortsätta sin utbildning med ett av våra större paket, mellan eller stora – där bland annat vår grundkurs ”Att leva istället för att överleva – den stora bilden” ingår. För de som är redo att engagera sig fullt ut erbjuder vi vårt stora paket där du får allt. Läs mer

Pararbete som fungerar

I samband med våra onlineutbildningar erbjuder vi också möjligheten till live-sessioner med Eva. Fokus under dessa sessioner ligger på individer och par och hur de kan överföra sin nya kunskap till andra. Tillsammans arbetar vi mot en bättre värld.

Våra utbildningar, trots sin vetenskapliga grund, presenteras på ett personligt och lättillgängligt sätt.

Varmt välkommen på en spännande resa!

I mötet skapas tillit

Inom några sekunder bedömer vi om vi ska lita på någon. Våra första intryck påverkas av tidigare erfarenheter. Att vara öppen för omvärdering av bedömningar är avgörande för att skapa förtroende och starkare relationer.

Att leva istället för att överleva - den stora bilden

I denna grundutbildning får du möjligheten att utforska tre olika perspektiv samtidigt: dina egna privata relationer, utvidgad kompetens som terapeut och förmågan att hjälpa dina klienter på ett ännu mer effektivt och fördjupat sätt. Med en integrerad tillvägagångssätt kommer du att kunna ta dina terapifärdigheter till nya höjder och skapa varaktiga förändringar för både dig och dina klienter.

En konflikt, så spännande!

I denna fördjupningsutbildning ges du en unik möjlighet att bevittna och lära från Eva Berlanders framgångsrika arbete med par. Du befinner dig på första parkett där du får utforska tre centrala aspekter: din personliga utveckling i relation till dig själv och dina nära, konsten att hantera par i kris och tillhandahållandet av tydliga kommunikationsverktyg som du kan använda i din egen praktik. Det är en exceptionell möjlighet att fördjupa dina färdigheter och öka din förståelse för terapeutiskt arbete med par.

Handledning på institutet

Efter avslutad utbildning möts vi som grupp för att integrera och fördjupa våra terapeutiska processer. Med stöd av vetenskapliga insikter, praktiska övningar och en lekfull gemenskap förvandlar vi terapiarbetet till en konstform. Det är här vi fortsätter att växa och utveckla våra färdigheter som terapeuter på ett djupare plan.