Terapeututbildningar

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced”
Soren Kierkegaard

”We are not teaching a traditionell model, but a way of being with our clients.Research says: The relationship is the therapy

”We are seeking a pradagim shift so that the way we think of therapy, the way we practice, and the way we talk to our patients are all influenced with our felt sense of the brains movement toward integration.” Bonnie Badenoch

Lär dig mer om hur du kan integrera neurobiologi i ditt arbete

Interpersonell neurobiologi (IPNB) är ett banbrytande perspektiv som grundades och namngavs av Dr Daniel J.Siegel och som han sedan har utvecklat tillsammans med andra pionjärer som Dr Allan Schore och Dr Louis Cozolino.

IPNB är inte en fristående metod utan snarare en integration mellan olika forskningsfält där alla har fokus på hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer ständigt integrerar och påverkar varandra.

Den stora bilden av vår mänsklighet 

En lekfull metafor som ofta används inom IPNB är vikten av att se hela elefanten. I motsatsen till att fokusera på detaljer av exempelvis elefantens öron, svans eller mage, lyfter vi blicken och ser den stora bilden. Här differentierar vi de olika forskningsfälten för att sedan länka dem och skapa integrering. När vi tittar genom linsen av IPNB så definierar vi hälsa med integrering. 

Forskningsfältet innefattar kunskap från bland annat:  neuropsykologi, biologi, social neurovetenskap, kvantfysik, anknytningsteori, mindfulness och psykologisk behandling.

Genom att hjärnan är plastisk (förmågan att utvecklas och anpassas) och ett mycket socialt organ som ständigt utvecklas och byggs av interpersonella erfarenheter, är utveckling alltid möjlig.

Så spännande!

Interpersonell neurobiologi är relationernas neurovetenskap

Särskild fokus är våra sociala hjärnstrukturer, så som vårt behov av att knyta an (anknytning) emotionell reglering (affektreglering), intoning (attunement), och närvaro. Att vi genom kontakt med andra, formar våra hjärnor och därmed våra relationer och vårt välbefinnande.

De goda nyheterna är att vi alltid kan förändras – de dåliga att vi anpassar oss likaväl efter ohälsosamma omständigheter. Man betonar speciellt hjärnans förmåga till utveckling och läkning och hur detta kan ske genom våra relationer.

Att gå över bron

I över 30 år har Eva Berlander utbildat individer, par, psykologer, företag och organisationer med mycket fina resultat. Basen är en integrerande dialog som hon lekfullt och metaforiskt benämner: att gå över bron.

För närvarande har Eva haft mer än 1200 par på första parkett och hon har även mött tusentals individer och par genom hennes föreläsningar och workshops.

Alltid med mycket fina resultat. 

I mötet skapas tillit

Vill du veta mer? Börja gärna med vår kurs: I mötet skapas tillit.

Genom linsen av interpersonell neurobiologi fokuserar vi på 7 viktiga steg i vårt arbetet med våra klienter eller kunder. Viktiga delar som leder till tillit och fina resultat. Lekfullt tittar vi på sambandet mellan hjärnan – medvetandet och våra relationer.

Kursen är för dig som arbetar som psykolog, terapeut, socionom eller coach. Kursen vänder sig även till alla yrkesgrupper som vill lägga sin fokus på mötet mellan oss människor. 

De flesta väljer att fortsätta med vår grundutbildning: IPNB – den stora bilden för att sen fördjupa kunskapen ytterligare, genom vår utbildning: Kommunikation 2.0 – Att gå över bron (Kommer snart) 

Har du bestämt dig? Ta vårt paketpris på alla dessa tre delar. 

Många väljer att göra utbildningarna tillsammans med andra kollegor, vilket ger en extra dimension.  

Pararbete som fungerar

Parallell med distanskurs/utbildning kan du även välja att vara med på ett liveevent där vi integrerar materialet ytterligare. Vår fokus ligger här på pararbetet och hur du kan lära andra det du lärt dig.    Tillsammans skapar vi helt enkelt, en bättre värld!  

Våra utbildningar är trots sin vetenskapliga grund inte skrivna eller kommunicerade med ett akademiskt språk. Istället är de personliga och enkla.

Varmt välkommen på en spännande resa! 

Utbildningar för terapeuter

Grundkurs ”I mötet skapas tillit”

Inom loppet av några sekunder har andra skapat sig en bild av hurdana vi är.

Grundutbildningen ”Interpersonell neurobiologi – den stora bilden”

Lär dig mer om hjärnan kopplat till våra relationer.

Lär dig arbeta med par tillsammans med Eva Berlander live

Här träffas vi live under två dagar för att du ska lära dig grunden i att arbeta med par.

Live workshop med Eva Berlander

Ta med en partner eller en kollega och se på när Eva jobbar med par live.