Jag har världens bästa yrke!

Att som parterapeut (mentaltränare, utbildare och författare) få sitta på första parkett, och bevittna, höra, möta, närvara och uppleva människor som har bestämt sig, för att ta sig själva på allvar, är en fantastisk gåva.

Många släpar sig hit med mycket tunga och uppgivna steg, andra hoppar glatt innanför Svenska Imagoinstitutets dörrar med kraft och målmedvetenhet. Några är lugna, ganska ovetande om vad som väntar.
– alla vill lära sig nytt och leva livet fullt ut.

Här hos oss, inspireras par, individer och terapeuter, till att ”gå över bron” i en integrerande dialog -titta på sin egna, ibland varandras och andras, inre arkitektur. Att med nyfikenhet, tålamod, stor närvaro och varma ögon gå  på upptäcktsfärd – likt en arkeolog – se och begripa hur allt hänger ihop.

Hur ibland konflikter och svårigheter så som: gräl, förlorade känslor, ångest, oro, rädsla, tristess, och ibland även otrohet kan vara triggern och därmed nyckeln till förändring.

Eftersom bl.a. flödet av tankar, känslor, drömmar, upplevelser, erfarenheter och associationer skulpterar hjärnan och vårt medvetande, lär vi oss att kombinera det senaste inom interpersonell neurovetenskap med insikter från tusentals år av kontemplativt praktiserande, så som meditation, att lugna och reglera våra egna (och varandras) nervsystem. Resultatet är kärleksfulla relationer och mental hälsa.

Med stor närvaro, ärliga och modiga möten, humor, varma ögon och öppet kroppsspråk lär vi oss att aktivera hjärnans tillstånd av lugn, glädje, trygghet och empati istället för oro, sorg, maktlöshet och ilska.

Välkommen att vara med du också…..
Eva Berlander

Läs mer om parterperapi, familjerådgivning och individuell terapi.