En mjuk ton på rösten

Vi vet att det inte är vad vi säger som är det viktigaste utan hur vi väljer att säga det vill vill förmedla. Visst är orden betydelsefulla men tonen på rösten, har intressant nog större tyngd.

En viktig kunskap med tanke på att vår hjärna har en stark benägenhet att känna av negativ information betydligt snabbare än positiv. En kritisk, orolig, gäll eller anklagande ton kan verkligen förstöra en relation.

Professorn och författaren John Gottmans forskning visar tydligt att det behövs mins fem positiva interaktioner för en negativ.

Förra veckan lekte jag en lek, baserat på vad forskning visar fungerar gällande kommunikation. Jag valde att på lek sänka tonen i min röst. Att medvetet prata mjukare, vänligare och långsammare.
Vilken effekt det gav! Inte bara gillade min man min ”nya” röst utan även jag själv blev gladare. Så intressant.

Att välja att bli medveten om våra röstlägen kan göra en stor skillnad.