Bra resultat!?

Många uttrycker sin förvirring över att förstå vilken typ av terapeut de ska gå till. Metoderna är många. De frågar mig också varför jag så ofta har fina resultat i min klinik. Fina resultat betyder en naturlig smekning på kinden och att se sig själv och andra med varma ögon. Tittar vi genom linsen av Interpersonell neurobiologi, som jag gör, så kallas målet för integrering. Integrering = differentierade delar som länkas samman. Komplext och spännande!