Vill du och ni uppleva framgång, kraft och glädje – på jobbet och i livet?

Vill du och ditt team uppleva framgång, kraft och glädje – både på jobbet och i livet?

Då är våra företagsutbildningar perfekta för er! Genom linsen av interpersonell neurobiologi (IPNB) lär vi er vad alla organisationer och företag behöver veta om hjärnans funktion i relation till våra mänskliga relationer för att skapa motivation, glädje och bättre resultat.

Trots deras vetenskapliga grund är våra utbildningar inte formulerade i ett akademiskt språk. De är istället personliga, motiverande, berörande och lättförståeliga.

”We are seeking a paradigm shift so that the way we think of enterprise, the way we practice, and the way we talk to our coworkers and customers are all influenced with our felt sense of the brains movement toward integration.”

Someone

Vad forskning visar och vad företag ofta gör kan vara två helt olika saker

Vad forskning visar och vad företag ofta gör kan vara två helt olika saker. Varför är det så att många företag och organisationer fungerar suboptimalt, trots en uttalad ambition att prestera på topp? Varför ignorerar så många vad forskningen visar om effektiva metoder? Och varför står samhället, inklusive organisationer och företag, ofta handfallna inför problem som sjukskrivningar, psykisk ohälsa, negativ stress, utmattningssyndrom, passivitet, negativism, oro, uppgivenhet, mobbning, tidsbrist, omotiverad personal och stressade ledare?

Albert Einsteins citat belyser en viktig poäng: ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.” Detta beteende kan tyckas vara galenskap, men är ändå ofta normen i vårt samhälle. Om vi vill se förändring måste vi börja applicera vad vetenskaplig forskning faktiskt visar att det fungerar.

Det är många aspekter av arbetslivet som inte fungerar optimalt, särskilt inom offentlig sektor.

Vi har skapat organisationer med goda intentioner, men ofta blir dessa arbetsplatser inte lämpliga för de människor som ska arbeta där. Detta leder till att energi, arbetsglädje, affärslust, resultatdriv, innovation och kvalitet förloras. Hur kunde det bli så?

Forskningen pekar på att upplevd trygghet är den mest avgörande faktorn för framgång i grupper och team. Trots detta bygger vi ofta arbetsmiljöer som präglas av intern konkurrens, hierarkisk kontroll och rädsla.

Vetenskapliga studier understryker också vikten av att fokusera och koncentrera sig på få saker åt gången för att kunna prestera väl och känna meningsfullhet. Ändå är våra arbetsdagar fyllda med avbrott och störningar, antingen från andra eller genom våra egna vanor, som att ständigt kontrollera e-post.

När en organisation inte levererar önskade resultat tenderar vi att genomföra strukturella omorganiseringar. Intressant nog visar forskningen att sådana förändringar misslyckas i upp till 75% av fallen och dessutom lägger de grunden för ytterligare svårigheter inför kommande förändringar.

Det kommer mer…

Trots att forskning tydligt visar att effekten av ledarutbildningar för organisationen ofta är under 10% av insatsen, fortsätter vi att skicka alla ledare på företagsutbildningar. Detta skapar ofta ett avstånd mellan chefer och medarbetare, vilket negativt påverkar både relationer och prestationer, som om cheferna ensamma bar ansvaret för resultatet.

Det har till och med gått så långt att ju fler ledarkurser som genomförs, desto fler frustrerade chefer ser vi. Dessutom mäter vi om cheferna uppfattas som bra och om medarbetarna är nöjda, där medarbetarenkäterna ofta upplevs som ett måste och en ytterligare kontrollfunktion som skapar frustration och uppgivenhet.

Sedan har vi organisationskulturen. Forskning visar på vikten av en högpresterande organisationskultur. Även om de flesta håller med om att kulturen är viktig, är den sällan en prioritet i styrelserummen. Den finns där, men blir ofta en syndabock när något går fel, även om det leder till kriminella handlingar som skadar varumärket enormt.

Ja, vetenskapliga studier bekräftar vad vi redan kände i våra hjärtan; det forskningen visar är ofta inte det företagen gör. Tyvärr är vi övertygade om att du med din erfarenhet säkerligen skulle kunna tillföra många fler exempel på saker som inte fungerar.

Med stor ödmjukhet inför dessa komplexa beteenden hoppas vi genom våra utbildningar inspirera dig att vara nyfiken, ha tålamod och tillsammans med oss utforska hur vi med ”RELATIONER i åtanke” kan hitta lekfulla lösningar.

Lets do it! 

Eva Berlander & Lisa Arnborg

Eva Berlander har under mer än 30 år inspirerat, entusiasmerat och utbildat tusentals individer, par och grupper. Hon hjälper dem att se relationer från ett nytt perspektiv och förstå den stora bilden av det som gör oss mänskliga. Människor tenderar ofta att upprepa gamla mönster i tänkande och beteende, trots att dessa sällan leder till önskade resultat. Eva understryker vikten av att lyfta blicken för att se ”den stora bilden” av relationer, vilket kan öppna upp för nya, spännande vägar både hemma och på jobbet.

Lisa Arnborg, som samarbetar med Eva, grundade YesP 2002. Hon har mer än 25 års erfarenhet som managementkonsult specialiserad på kultur och förändringsprocesser inom både nationella och internationella organisationer.

På institutet erbjuder vi företagsutbildningar och ledarskapsutbildningar som lär dig att förändra beteenden på sätt som ökar produktivitet och främjar positiva känslor som motivation, glädje och lust. Interpersonell neurobiologi är grunden i vårt tillvägagångssätt, en disciplin som utforskar vetenskapen bakom relationer.

Relationella företagsutbildningar som gör skillnad

För att snabbt påbörja en förändringsprocess på ert företag eller inom er organisation rekommenderar vi att alla anställda inleder med kursen ”7 steg till bättre relationer för ditt team”. Denna kurs består av 5 timmars innehåll och är idealisk för ledningsgrupper, chefsgrupper, arbetsgrupper med flera. Kursen presenterar Lisa Arnborgs och Eva Berlanders hjärnsmarta och framför allt relationella tips med ett enkelt och pedagogiskt språk.

Om ni redan är beslutna om att göra en verklig skillnad, börja med vår mer omfattande företagsutbildning ”Relationseffekten – på jobbet”. Denna kan fungera som en fördjupning efter den tidigare kursen. I denna längre utbildning, som omfattar 25 timmar, kommer ni att känna igen det språk som Lisa och Eva använder. Dessutom kommer ni att få ta del av Fredrik Grafströms värdefulla insikter. Denna utbildning är mycket uppskattad och bidrar till både arbetsglädje och framgång!

Vi föreslår att chefer genomgår den större utbildningen och att medarbetarna tar den kortare kursen. På så sätt kan cheferna själva leda och ”utbilda” sin personal. Många organisationer väljer att tillsammans titta på de olika modulerna för att sedan diskutera och integrera materialet direkt på arbetsplatsen, vilket sparar både tid och pengar.

För mer information om det bästa upplägget för er organisation, kontakta institutet eller Yesp. Vid behov kan ni kombinera distansutbildningarna med live-event hos oss.

Välkommen till en spännande resa i relationell utveckling!

En konflikt så spännande!

Med hjälp av Eva Berlanders framgångsrika arbete med par skapar vi positivt samarbete, motivation, glädje, lönsamhet och framgång på jobbet.

I mötet skapas framgång

På bara fem sekunder avgör vi om vi kan lita på någon eller inte baserat på vår första intryck och instinkter.

Relationer och mental träning

Eva Berlander möter Dr Lars-Eric Uneståhl

Kärnvärden på arbetet

Lever du efter dina kärnvärden eller låter du andra bestämma vem du ska vara? 

Eva Berlander och Dr Pat Love.