Distansutbildning

10 steg mot nya möjligheter
Startpaket online

Att leva istället för att överleva
Vår stora onlineutbildning som leder till kontakt

Kommunikation och Interpersonell neurobiologi, Block 1 och 2
En utbildning i två Block för dig som vill fördjupa kunskapen om Interpersonell Neurobiologi i såväl ditt privata liv som ditt yrkesliv. Utbildningen ger dig även möjlighet att lära ut kunskapen till andra. Block 1 motsvarar utbildningen Att leva istället för att överleva – Interpersonell Neurobiologi, den stora bilden och Block 2 ger dig kunskap om Nio domäner för integration – detaljerna inom Interpersonell Neurobiologi. Utbildningen ger behörighet för praktisk träning inom ditt yrke i Block 3.