Kommunikation och Interpersonell neurobiologi – kursbeskrivning

Kommunikation och Interpersonell neurobiologi – kursbeskrivning

”När du förändrar sättet du ser på saker förändras det du ser…”

I denna onlineutbildning samarbetar Eva Berlander från Svenska Imagoinstitutet och Ingrid Almgren Sjölander från Psykologi med mera & Parkliniken i att tillgängliggöra Interpersonell Neurobiologi (IPNB) för alla som är intresserade av att lära sig mer om hur kunskap från detta spännande och omfångsrika fält kan berika såväl ditt privata liv och ditt yrkesliv. I kursledarnas unika pedagogik kombineras aktuell forskning och kunskap med humor, värme och hög igenkänningsfaktor. Utbildningen ger behörighet för praktisk träning på liveworkshopen med Eva och Ingrid i Block 3.

Kursinformation:

 • ca 50 timmar av videoföreläsningar i Block 1 och 2. Block 1 motsvarar onlineutbildningen Att leva istället för att överleva.
 • Block 1: Insiktsfull och berörande kunskap gällande den stora bilden av interpersonell neurobiologi kopplat till dig själv som individ.
 • Block 2: Tydlig fokusering på nio domäner av integration inom IPNB med fokus på ditt yrke
 • Praktiska pedagogiska verktyg, exempel på fall och beskrivningar av hur man kan använda kunskapen i sitt liv och i sitt yrke
 • Uppdaterad forskning om neurobiologi och relationer samt tydliga redskap inom ämnet kommunikation, kontakt och hälsosamma relationer på arbetet och hemma
 • Skriftligt material och arbetsblad. Som del av Block 1 ingår Eva Berlanders bok Att leva istället för att överleva – medveten dialog ger kärleken en chans.
 • Rekommendationer på illustrerande Youtube klipp och andra onlineföreläsningar
 • Läxor och utmaningar som som integrerar materialet i ditt liv/yrkesliv
 • Guidad mindfulness baserad på IPNB
 • Allt material du får ta del av syftar att både lära för egen del och att kunna utbilda/utveckla andra
 • Litteraturlista med aktuell fördjupningslitteratur