IPNB – Helhet och detaljer

Interpersonell neurobiologi – helhet och detaljer

”När du förändrar sättet du ser på saker förändras det du ser…”

I denna online/distansutbildning samarbetar Eva Berlander med Ingrid Almgren Sjölander från Psykologi med mera & Parkliniken i att tillgängliggöra Interpersonell Neurobiologi (IPNB) för alla som är intresserade av att lära sig mer om hur kunskap från detta spännande och omfångsrika fält kan berika såväl ditt privata liv som ditt yrkesliv.

I kursledarnas unika pedagogik kombineras aktuell forskning och kunskap med humor, värme och hög igenkänningsfaktor. Utbildningen ger behörighet för praktisk träning på liveworkshopen med Eva och Ingrid i Block 3.

Kursinformation:

 • Ca 40 timmar av videoföreläsningar i Block 1 och 2. Block 1 motsvarar online-utbildningen Interpersonell neurobiologi – den stora bilden
 • Block 1: Insiktsfull och berörande kunskap gällande den stora bilden av interpersonell neurobiologi kopplat till dig själv som individ.
 • Block 2: Tydlig fokusering på nio domäner av integration inom IPNB med fokus på ditt yrke
 • Praktiska pedagogiska verktyg, exempel på fall och beskrivningar av hur man kan använda kunskapen i sitt liv och i sitt yrke
 • Uppdaterad forskning om neurobiologi och relationer samt tydliga redskap inom ämnet kommunikation, kontakt och hälsosamma relationer på arbetet och hemma
 • Skriftligt material och arbetsblad. Som del av Block 1 ingår Eva Berlanders bok Att leva istället för att överleva – medveten dialog ger kärleken en chans.
 • Rekommendationer på illustrerande Youtube-klipp och andra online-föreläsningar
 • Läxor och utmaningar som integrerar materialet i ditt liv/yrkesliv
 • Guidad mindfulness baserad på IPNB
 • Allt material du får ta del av syftar att både lära för egen del och att kunna utbilda/utveckla andra
 • Litteraturlista med aktuell fördjupningslitteratur

 

Interpersonell neurobiologi (IPNB)

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är inte en fristående metod utan en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar varandra. Forskningsfältet integrerar kunskap från bland annat neuropsykologi, social neurovetenskap, psykologisk behandling, mindfulness och anknytningsteori.

IPNB utgår från att hjärnan är ett socialt organ som byggs av interpersonella erfarenheter, och att dess plasticitet (förmågan att utvecklas, förändras och anpassas) gör att utveckling alltid är möjlig. O särskild fokus är anknytning, affektreglering, attunement (Feeling Felt och intoning) och vårt relaterande – och våra sociala hjärnstrukturer.

Inom IPNB säger man att förmågan att vara med andra människor faktiskt skapar (och omskapar) våra hjärnor. De goda nyheterna är att vi alltid kan förändras – de dåliga att vi anpassar oss likaväl efter ohälsosamma omständigheter. Man betonar speciellt hjärnans förmåga till utveckling och läkning och hur detta kan ske genom våra relationer.