Interpersonell neurobiologi – detaljerna

Gör som tusentals andra – du också. Lär dig sambanden mellan interpersonell neurobiologi, kommunikation, konflikter och kärlek.


10 950kr16 425kr inkl. moms

Interpersonell neurobiologi – detaljerna

Vi fördjupar de nio integrationsområden inom Interpersonell Neurobiologi och går både på djupet och bredden med ett lätt och tillgängligt språk som passar alla. Vi följer vår gemensamma neurobiologiska bas som sociala däggdjur genom sambandet mind – hjärna och relationer.

Block 2 är en fristående fortsättning på Eva Berlanders  Grundkursen Interpersonell Neurobiologi – den stora bilden. Tilltalet i denna utbildningen utgår från att du har gått Den stora bilden.

 

Interpersonell neurobiologi (IPNB)

Interpersonell Neurobiologi, IPNB, är ett integrativt fält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande/mind. Och hur alla tre påverkar varandra. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning.

Innehåll

Modul 1: Introduktion

Introduktion till Block 2, anknytning och intoning, definition av begrepp som används.

Modul 2: Medvetandets integration

Vårt varseblivande sinne, mind, som har förmågan att bli uppmärksam på vad vi gör är avgörande för att ta ut en riktning i förändring. Det vi uppmärksammar växer.

Modul 3: Bilateral integration

Höger och vänster domän står för olika sätt att fungera och när de är integrerade med varandra har vi med oss både känsla, kropp (höger) och språk, logik (vänster).

Modul 4: Vertikal integration

För att vi skall kännas oss fullt levande behöver vi kunna ta upp kroppens signaler utan att stänga av eller överväldigas – den vertikala integrationen fokuserar på just detta.

Modul 5: Minnesintegration

Minnet består av flera olika system, som fungerar tillsammans och var för sig. Här går vi igenom hur det påverkas av anknytning och vad som sker vid trauma, och hur minnet kan integreras hela livet.

Modul 6: Berättelsens integration

I den berättelse vi väver ihop om oss, som vi alla berättar för varandra bara genom vårt sätt att vara sätter vi ihop minnesbilderna till en ”story” om oss som påverkas av våra relationer och trygghet/otrygghet.

Modul 7: Tillståndsintegration

Olika tillstånd inom oss har olika neurobiologisk bas, och vi har tillgång till olika minnen, beteenden och berättelser beroende på vilket tillstånd vi är i. Att kunna växla mellan dem flexibelt är viktigt för vår hälsa.

Modul 8: Interpersonell integration

Den sociala synapsen – den som utgör ”the space” mellan oss kan symbolisera den interpersonella integrationen. Här delar vi energi och information som kan förändra varandras biokemi – snabbt.

Modul 9: Temporal integration

Den tidsmässiga integrationen handlar både om hur vi skiljer på då, nu, sen och hur vi förhåller oss till de stora frågorna i livet – som död, separation och förlust. Där traumat inträffar stannar tiden säger man ibland – här ser vi på hur.

Modul 10: Identitetsintegration

Vilka grupper blir ”vi” som vi gör oss till en del av och vilka blir ett ”dom”? I identitetsintegrationen handlar det om vår djupa inneboende ”connectiveness” och hur vi påverkar varandra genom våra grupperingar.

Modul 11: Helheten Integration = Vänlighet

Här fokuserar vi på helheten och vi lyfter övergripande begrepp som tålighet, essens och värderad riktning – core values. Här hör du även hur pardialogen blir ett exempel på hur alla integrationer tillämpas i en helhet.

Målgrupp: Du som privatperson, par och/eller t.ex. terapeut, organisationskonsult, ledare, HR-specialist, lärare, kurator, vårdpersonal – och andra alla som arbetar med möten där människor utvecklas.

Format: Onlineutbildning bestående av en serie undervisningsfilmer. Du har tillgång till utbildningen under obegränsad tid efter köp och kan se filmerna gång på gång.

Lärare och kursledare:  Eva Berlander från Svenska Imagoinstitutet och Ingrid Almgren Sjölander från Psykologi med mera

Nollställ
Artikelnr: ipnb-block1-1 Kategori: