Interpersonell Neurobiologi (IPNB)

Interpersonell neurobiologi (IPNB), ett begrepp myntat av Dr Daniel J Siegel och som han tillsammans med Dr Alan Schore och Dr Louis Cozolino har lagt grunden till.

IPNB är inte en fristående metod utan en integrering mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar världen. En triangel av välmående mellan vår hjärna – vårt medvetande – och våra relationer.

Forskningsfältet integrerar kunskap från bland annat neuropsykologi, social neurovetenskap, biologi, kvantfysik, antropologi, anknytningsteori, komplexitetsteori, mindfulness och psykologisk behandling.

Det interpersonella neurobiologiska perspektivet sträcker sig från den invecklade neurobiologin till nivån på mellanmänskliga världen. En av de mest fundamentala principerna inom IPNB är att vårt medvetna är en självorganiserande, ständigt utvecklande process som är både kroppslig och i våra relationer. En process som reglerar och uppstår från flödet av energi och information – inom oss och mellan oss.

Här menar IPNB att mental hälsa och kärleksfulla relationer kommer av integrering. Integrering av differentierade delar som länkas samman.

Inom IPNB ser man hjärnan som ett mycket socialt organ som byggs av interpersonella erfarenheter, och att dess plasticitet (hjärnans förmåga at förändras) gör att utveckling alltid är möjlig. Så spännande!

Fokuseringen är anknytning, affektreglering, närvaro, intoning, resonans, tillit och våra ”sociala” hjärnstrukturer. Inom IPNB säger man att mötet med andra människor skapar och förändrar våra hjärnor. Det bästa med detta är att vi alltid kan förändras – och det sämsta är att vi anpassar oss lika väl efter ohälsosamma omständigheter. Speciellt när vi är unga.

När vi är medvetna om det vi är medvetna om, har vår hjärna en helt fantastisk förmåga att utvecklas och läka – genom våra relationer.

För terapeuter, coacher, lärare eller andra som arbetar med utvecklingsprocesser hjälper IPNB helt enkelt att ”inifrån och ut” känna sitt material, precis som en konstnär kan sina färger och underlag.

I alla former av utveckling sker förändringar i vår hjärna och nervsystem, med kunskap från IPNB

kan redan verksamma processer förstärkas mer och det blir även tydligt varför vissa metoder inte är så verksamma.

Genom att länka en rad olika vetande (forskning) till ett synsätt av hur det är att vara mänsklig och människa – en bild av det mänskliga sinnet, utveckling, relationer, hjärnan och välbefinnande – erbjuder IPNB ett hem för en mängd olika områden som; utbildning, föräldraskap, partnerskap, ledarskap, friskvård, mental hälsa och naturligtvis psykoterapi.

För dig som vill läsa forskning – här ser du böcker kopplade till interpersonell neurobiologi: www.wwnorton,com

Läs gärna Daniel Siegels bok Mindsight för en fin introduktion. För dig som kliniker med intresse av hur du kan integrera förståelsen av interpersonell neurobiologi i din nuvarande metod, se gärna The Neuroscience of Psychotherapy av Louis Cozolino eller för dig som är lärare: The Social Neuroscience of Education av samma författare.

Välkommen på en spännande resa!

terapeuter_neurons